Nyhet

Sommar på kansliet

Swedish Medtechs kansli har sommarstängt vecka 29-30. Vi önskar er alla en skön sommar!

Medtech i Almedalen

Årets Almedalsvecka börjar gå mot sitt slut. Det har varit en intensiv vecka, fullmatad med aktiviteter runt medicinteknik och digitalisering.

Gemensam färdplan ska vässa Sverige som ledande life science-nation

Regeringens life science-kontor har tagit fram en färdplan för life science som ska ligga till grund för regeringens kommande strategi.

Delbetänkandet Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv överlämnat till socialministern

I fredags överlämnade regeringens särskilde utredare Göran Stiernstedt formellt sitt delbetänkande i utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08) till socialminister Annika Strandhäll.

Svensk sjukvård ska komma närmare

Idag överlämnades det andra delbetänkandet till utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård.

Ny biobanksguide lanserad

Biobank Sverige har tagit fram en guide som beskriver biobanker i Sverige och hur humanbiologiska prov kan användas i forskning och klinisk prövning.

Darja Isaksson blir ny generaldirektör för Vinnova

Regeringen har utsett Darja Isaksson till generaldirektör för Vinnova. Hon kommer närmast från rollen som konsult och digital strateg. Hon tillträder sin befattning den 20 augusti 2018.

Vården, politiken och medicintekniken

I mitten av maj arrangerades Swedish Medtechs stora årsmöteskonferens. Temat för i år var ”vården, politiken och medicintekniken” och mötet samlade närmare 160 deltagare från medlemsföretag, vårdorganisationer, politiken och akademin.

EASY Diabetes vinner Medtech4Health Innovation Award 2018

Årets vinnare av Medtech4Health Innovation Award 2018 korades vid Swedish Medtechs årsmöte. Vinnare är EASY Diabetes - ett AI-baserat beslutsstöd för bättre diabetesbehandling

Life Sciencebranschen - avgörande för Sverige!

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar i dag en gemensam handlingsplan för Life Science. Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden och presenterar 19 förslag på åtgärder.

Lär känna 2018 års finalister

Medtech4Health har presenterat årets tre finalister i Medtech4Health Innovation Award.

Läkares behov och attityder till kliniska beslutsstöd

Swedish Medtech och Sveriges läkarförbund har i ett gemensamt projekt undersökt läkares behov och inställning till kliniska beslutsstöd i vården.

Står du bakom Sveriges bästa kliniska forskning?

Då är det kanske du som är nästa års vinnare av Athenapriset - Sveriges största pris inom klinisk forskning.

Den svenska life science-industrins utveckling – statistik och analys

Ta del av Tillväxtanalys rapport om den svenska life science-industrins utveckling

Förslag till lagstiftning rörande HTA

Swedish Medtech har i dagarna lämnat remissvar på EU-kommissionens förslag till lagstiftning inom området Health Technology Assessment.

Region Östergötland blir innovationsmotor för e-hälsa

Satsningen sker inom ramen för projektet Innovationsmotorer, som initierats av Swedish Medtech med finansiering av Vinnovas strategiska innovationsprogram Medtech4Health.

Landstingen övertar det regionala utvecklingsansvaret

Regeringen har beslutat om ett förslag som innebär att alla landsting i Sverige kommer att ha det regionala utvecklingsansvaret från och med 1 januari 2019.

Remissvar rörande finansiering, subvention och prissättning

Swedish Medtech har lämnat in ett remissvar avseende delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt

Regeringen etablerar ett kontor för life science

Regeringen tar ett helhetsgrepp om life science, skriver de tre ministrarna Mikael Damberg, Helene Hellmark Knutsson och Annika Strandhäll på Dagens Medicins debattsida.

Nya tröskelvärden inom LOU

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya tröskelvärden för upphandling inom LOU. Tröskelvärdena revideras vartannat år av Europeiska kommissionen.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.