Utbildningsdagar om openEHR och HL7 FHIR 22-23 november 2016

Utbildningsdagar om openEHR och HL7 FHIR 22-23 november 2016

Swedish Medtech önskar ge möjlighet till alla intresserade att delta på två utbildningsdagar om openEHR och HL7 FHIR.

Hösten 2015 och våren 2016 genomfördes två Vinnova finansierade projekt:

  • StandIN projektet Inom Medtech4Health med fokus på tekniska standarder
  • 3H3R Inom SWElife – med fokus på informatik och verksamhet


Dessa projekt syftade till att titta på vilka internationella standarder som skulle vara tillämpbara att använda inom svensk vård och omsorg. Som en del av kommunikationen kring ovanstående projekts resultat gällande internationella standarder har Swedish Medtech nu fått möjligheten att bjuda in till två utbildningsdagar openEHR och HL7FHIR (två av flera aktuella standarder) och om/hur dessa två kan samverka. Utbildningen hålls av Ewout Kramer (HL7 FHIR) och Ian McNicoll (openEHR) som varit med och utformat respektive specifikation och använt dem praktiskt. Vi hoppas att även framöver kunna bjuda in talare inom andra standardiseringsområden.

Dag 1: 22 November, fokuserar på openEHR ur ett praktiskt tillämpat och tekniskt perspektiv

Dag 2: 23 November, tar upp hur HL7 FHIR och openEHR kan fungera tillsammans och deras olika fokus/styrkor. (OBS! Förutsätter kunskap om HL7 FHIR motsvarande t.ex. HL7 Swedens HL7 FHIR-utbildning på Vitalis 2016).

Arrangörer
SKL, Inera, Swedish Medtech och  eHälsomyndigheten i samverkan med Socialstyrelsen och IT & Telekomföretagen.

Kursprogram
Utbildning hålls på engelska. Kursprogram med detaljerad information samt HL7 FHIR-bilderna från Vitalis 2016, samt video-länktips.

Datum
22-23 november 2016

Tid
Registrering kl 08.30, utbildning kl 09.00-15.30 dag 1
Registrering kl 08.30, utbildning kl 09.00-16.00 dag 2

Anmälan
Anmälan är nu stängd. Vänligen kontakta Hilkka för ev restplatser (se e-mail adress nedan).

Avgift
Kursen är gratis men Observera att anmälan är bindande efter 18 november. Uteblir du från utbildningen, kommer en faktura att skickas på 500 SEK (exkl moms), enligt Vinnova policy. Uppstår problem med deltagande finns möjlighet att överlåta platsen till en kollega.

Plats
Biz Apartment Gärdet, Sandhamnsgatan 67, Stockholm

Frågor
Hilkka Linnarsson tfn +46 (0)70 553 89 30, e-post: hilkka.linnarsson@skl.se
Kurt Helenelund tfn + 46 (0)70 760 58 54, e-post: kurt.helenlund@inera.se


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.