Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister 29-30 september 2016

Vi arrangerar en unik certifieringskurs riktad till leverantörer av medicinteknik och som i sin roll deltar på operationssal och operationsavdelningar.
 

29-30 september 2016

Kursen ges i samarbete med Riksföreningen för operationssjukvård (RFOP) och Swedish Medtech. Föreläsarna är specialiserade och arbetar till vardags inom sina respektive undervisningsområden. Det gör att vi kan erbjuda kursdeltagarna djupgående kunskap om de regler och praxis som finns när man som medicinteknisk representant arbetar i anslutning till operationsverksamhet.
 Op-sal Undervisning

Fokus ligger på frågor som rör säkerhet, infektionskontroll, kvalitet och patientintegritet, men även kunskap om medicinteknikbranschen inklusive centrala frågor som upphandling och samverkan tas upp.

Kursen avslutas med ett test som består av en praktisk och en teoretisk del. När man godkänts erhåller man intyg på att man är certifierad.

Examination Examination_2


PRAKTISK INFORMATION:

Kursprogram
Kursprogram för nedladdning

Tid
29-30 september 2016

Avgift
6 750 kr (exkl. moms) för deltagare från medlemsföretag,  8 900 kr  för ickemedlemmar (exkl. moms)


Plats
Dag 1: Lokal: Mindset, Mäster Samuelsgatan 60, 10 tr, centrala Stockholm
Dag 2: Danderyds sjukhus


Anmälan

Sista anmälningsdag 16 september 2016. Observera att anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag. Två veckor innan kursstart debiteras kursdeltagande. Antalet deltagare är begränsat. Vid många anmälda från ett företag förbehåller vi oss rätten att flytta någon, efter kontakt, till annat kurstillfälle (som då går att av/omboka). Detta med syfte att skapa bästa möjliga gruppdynamik.

Anmälan är nu stängd, vänligen kontakta Helena Falkström Lindberg för ev restplatser, tack!

Frågor
Helena tfn 08-586 246 02, e-post: hfl (at) swedishmedtech.se

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.