Samverkansreglerna 26 april 2017

Samverkansregler för vård/omsorg och industrin

De nya samverkansreglerna gäller nu fullt ut för vården, medtech-, labtech och läkemedelsindustrin och innehåller flera viktiga nyheter. Det är därför nödvändigt att vara uppdaterad kring de nya reglerna.

Kursen ger dig som arbetar på fältet relevanta kunskaper om hur samverkansreglerna ska tolkas och tillämpas. Inledningsvis redogörs för grunderna i den svenska mutlagstiftningen och vi får en genomgång av de nya reglerna och en inblick i våra grannländers compliance-regler.

Kursdeltagarna får även öva på hur de nya reglerna ska tillämpas genom fallstudier, som vi diskuterar tillsammans. Detta för att ge nya insikter och nytta för den egna verksamheten.

Kursprogram 

Avgift: 3 800 kr (exkl. moms) för deltagare från medlemsföretag, 5 200 kr (exkl. moms) för ickemedlemmar.
Plats: Branschkansliet, Klara Norra Kyrkogata 31, en trappa.
Anmälan: Via Swedish Medtechs hemsida, senast den 12 april 2017. Observera att antalet deltagare är begränsat och att anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag.

För att boka en kurs/event via kortbetalning, klicka på en av knapparna nedan. För fakturabetalning, vänligen fyll i formuläret längst ned.

Betala med kort (ej medlem) Betala med kort (medlem)
Företag
Förnamn
Efternamn
Titel
Företag/Org
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Matallergier

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.