Regulatory Summit 2018

Regulatory Summit för hemsida

TILL ANMÄLAN FÖR IVDR-SPÅRET >>


Nu är det äntligen dags för den stora regulatoriska konferensen!

Under konferensen får du ta del av förändringarna i de nya förordningarna för såväl medicintekniska produkter samt produkter för in vitrodiagnostik. Vi diskuterar hur förändringarna kommer att påverka dig och din verksamhet. Målsättning med konferensen är att öka medvetenheten och förståelsen för de regulatoriska frågorna. Även det internationella perspektivet kommer att belysas. Du kommer få ta del av föreläsningar varvat med paneldiskussioner. Under en del av dagen delar vi upp oss i olika spår och du väljer spår i din anmälan.

UR PROGRAMMET
Klicka här för att se programmet i sin helhet >>

  • Ur Myndighetens perspektiv Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg inleder konferensen med beskrivning av myndighetens ansvar idag och imorgon. Hur påverkar det nya medicintekniska regelverket deras ansvar och arbete samt relationen mellan tillverkare och myndighet. Talare: Helena Dzojic, Läkemedelsverket och Anna Lundgren, IVO
  • Ur EU-kommissionens perspektiv Läkemedelsverket som representant för MDCG inleder och presenterar uppdraget, status i arbetet samt prioriterade områden. Vi reder ut frågetecken kring EUDAMED och Post market surveillance. Talare: Helena Dzojic med flera, Läkemedelsverket 
  • Ur Industrins perspektiv Representant från Medtech Europe deltar och ger oss en inblick i "Priorities for Successful Implementation of IVDR/MDR." Talare: Oliver Bisazza, Medtech Europe
  • Spår Efter lunch dyker vi ner i frågor med särskilt intresse för dig med medicintekniska produkter
    (MDR-spåret) eller dig med produkter för in vitrodiagnostik (IVDR-spåret). Välj spår i anmälan!
  • GDPR, patientdata & datasäkerhet Vi reder ut såväl den tekniska som den juridiska aspekten av GDPR, patientdata, mjukvara, datasäkerhet och mycket mer. Tekniska och juridiska experter inom området är inbjudna som talare.
  • Framtidsspaning  Vi rundar av dagen med en paneldiskussion om framtiden!


MÅLGRUPP
Konferensen riktar sig till dig som tillverkare av in vitrodiagnostisk eller medicinteknisk utrustning och behöver veta vad som gäller kring regulatoriska frågor. Du arbetar med stor sannolikhet med kvalitets- och regulatoriska frågor. Du kan sitta företagsledning och behöver veta hur förändringar i regelverket kommer att påverka företaget samt både vilka hot och möjligheter detta medför. Konferensen är även intressant för dig som arbetar som medicintekniker inom sjukvården eller som upphandlare av medicinsk teknik som vill ha en bättre förståelse för hur regelverket påverkar upphandlingsprocessen. Vi välkomnar journalister inom vetenskap och vårdområdet och även intresserade sjukvårdspolitiker.

TILL ANMÄLAN FÖR IVDR-SPÅRET >>


PRAKTISK INFORMATION
Datum: 21 mars 2018
Plats: World Trade Center, Stockholm
Avgift: 3 900 kr för medlemmmar och 5 300 kr för icke-medlemmar
Kontakt:  Mejla Pernilla Andrée eller ring på 08-586 246 17

ARRANGÖRER 
Konferensen arrangeras av Läkemedelsverket, Swedish Medtech & Swedish Labtech.

Regulatory Summit 2018 - arrangörer

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.