Regulatory Summit 2018

Regulatory Summit för hemsida


STORT TACK  FÖR KONFERENS - VI SES IGEN NÄSTA GÅNG!

Under konferensen får du ta del av talare från såväl EU-kommissionen som den europeiska branschföreningen Medtech Europe. Vi belyser hur förändringarna i de nya förordningarna för såväl medicintekniska produkter samt produkter för in vitrodiagnostik kommer att påverka dig och din verksamhet. Vi vill öka din medvetenhet och förståelse för de regulatoriska frågorna. 

Du kommer få ta del av såväl föreläsningar som paneldiskussioner. Under en del av dagen delar vi upp oss i olika spår och du väljer spår i din anmälan.

PROGRAMMET Se programmet i sin helhet >>

UR PROGRAMMET

 • Ur EU-kommissionens perspektiv Erik Hansson (representant för EU-kommissionen) inleder dagen och deltar via länk från Bryssel. Hansson presenterar bla den nya strukturen hos EU-kommissionen. Ana Burgos (DG Santé, EU-kommissionen) fortsätter och förklarar mer kring processen med anmälda organ (Joint assessment) och status när tillverkare kan förvänta sig besked. Talare: Erik Hansson & Ana Burgos, båda från kommissionen
 • Ur Myndighetens perspektiv Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg delger sina respektive myndigheters ansvar och uppdrag. Läkemedelsverket berättar mer om deras fokus i närtid samt status för Sveriges engagemang i olika sammanhang. Talare: Helena Dzojic & Frida Baeckström, Läkemedelsverket & Anna Lundgren, IVO
 • Ur Industrins perspektiv Representant från Medtech Europe  ger oss en inblick i "Priorities for Successful Implementation of IVDR/MDR." Talare: Oliver Bisazza, Director of Regulations & Industrial Policy, Medtech Europe
 • GDPR, patientdata & datasäkerhet Vi reder ut såväl den tekniska som den juridiska aspekten av GDPR, patientdata, mjukvara, datasäkerhet och mycket mer. Talare: Erik Engström, jurist på Lindahl samt Mikael Dahlke och Per Sundström från Qadvis.
 • Spår Efter lunch dyker vi ner i frågor med särskilt intresse för dig med medicintekniska produkter
  (MDR-spåret) eller dig med produkter för in vitrodiagnostik (IVDR-spåret). Välj spår i anmälan!
 • EU-samverkan för implementering av MDR och IVDR. 
  Status och tidplaner för pågående projekt hos kommissionen. Talare: Sandra Brolin, regulatorisk samordnare på Läkemedelsverket.
 • Framtidsspaning: Prepare for the future already now! Vi rundar av konferensen med en paneldiskussion. Vi samlar upp frågor från dagen och sammanfattar konferensen. Peter Löwendahl (ordförande Regulatory Affairs, Swedish Medtech och styrelseledamot) leder paneldiskussion tillsammans med representanter från Medtech Europe och Läkemedelsverket.


PROGRAMMET Se programmet i sin helhet >>

TALARE Läs mer om våra talare >>

MÅLGRUPP
Konferensen riktar sig till dig som tillverkare av in vitrodiagnostisk eller medicinteknisk utrustning och behöver veta vad som gäller kring regulatoriska frågor. Du arbetar med stor sannolikhet med kvalitets- och regulatoriska frågor. Du kan sitta företagsledning och behöver veta hur förändringar i regelverket kommer att påverka företaget samt både vilka hot och möjligheter detta medför. Konferensen är även intressant för dig som arbetar som medicintekniker inom sjukvården eller som upphandlare av medicinsk teknik som vill ha en bättre förståelse för hur regelverket påverkar upphandlingsprocessen. Vi välkomnar journalister inom vetenskap och vårdområdet och även intresserade sjukvårdspolitiker.

KONFERENSEN ÄR GENOMFÖRD FÖR I ÅR OCH ANMÄLAN ÄR DÄRMED STÄNGD

PRAKTISK INFORMATION
Datum: 21 mars 2018
Tider: Registrering & kaffe/te från 08:15. Konferensen börjar 08:45 och slutar senast 16:30
Plats: World Trade Center, Stockholm
Avgift: 3 900 kr för medlemmar och 5 300 kr för icke-medlemmar (avgifter är exkl moms)
Kontakt:  Mejla Pernilla Andrée eller ring på 08-586 246 17

ARRANGÖRER 
Konferensen arrangeras av Läkemedelsverket, Swedish Medtech & Swedish Labtech.

Regulatory Summit 2018 - arrangörer

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.