Diabetes

Sektorgruppen diabetes driver aktuella och strategiskt viktiga frågor som berör diabetesvården i Sverige.

Diabetesgruppens vision:
"Alla människor som lever med diabetes har tillgång till den medicinteknik de behöver för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat och livskvalitet på kort och lång sikt".

Ordförande för gruppen är Jonas Falén, Abbott
Kansliansvarig är Sofia Medin.