Sustainable Affairs

Fokusgruppen Sustainable Affairs arbetar med att, för branschens räkning identifiera, övervaka och utvärdera existerande och ny miljölagstiftning. Målet är att Sverige och EU ska ha ett balanserat och harmoniserat miljöregelverk inom det medicintekniska området. Gruppen är därför remissinstans i utredningar av miljöfrågor mot myndigheter och departement. Man har under åren deltagit i en rad olika projekt, som Green Public Procurement (GPP) för EEE och vid samtal och kontakter med myndigheter i dessa ärenden.

Gruppen vill även utgöra en aktiv partner i de medicintekniska företagens miljöarbete. Många frågor påverkar våra medlemsföretags arbete för hållbarhet, som utbyte av miljö- och hälsofarliga ämnen samt bemötande av olika miljökrav i upphandlingar. Gruppen för en aktiv dialog kring detta med relevanta aktörer och beslutsfattare på området.

Ordförande i gruppen är Vakant
Ansvarig från kansliet är Jan Heidebrandt