Frågor och svar

Frågor och svar kring Samverkansreglerna

Får representanter från medicintekniska företag träffa anställda inom kommuner och landsting?

Ja.


Vad innebär serviceinformation?
Med serviceinformation avses informationsutbyte och rådgivning om daglig drift/hantering av medicintekniska produkter som används i vården. I begreppet ingår bland annat handhavandeutbildning, servicebesök och uppföljning av användande av produkt. Serviceinformation är nödvändigt för att säkerställa att de produkter som levereras till vården är säkra och effektiva även i användningen för patienter och vårdanställda. För denna typ av kontakter krävs inte samtycke från sjukvårdshuvudmannen.

 

Får industrin medverka vid operationer, handhavande, instruktion, utbildning etc?
Ja. Dessa aktiviteter faller ofta in under begreppet serviceinformation. Överenskommelse om medverkan görs med relevant personal. I de fall medverkan inte är serviceinformation krävs samtycke från sjukvårdshuvudman.

 

Twittrat

Anna L Skjöldebrand, 24 apr, 12:28 "Fd statsminister Göran Persson, Carl Bennet och Torbjörn Kronander talar på Swedish Medtechs årsmöteskonferens den 14 maj!"

Till våra twitterflöden

MyNewsDesk

  • Mawell engagerat i arbetet med Sammanhållen Vaccinationsinformation
    Grå pil07 april 2014
  • Oslo Universitetssjukhus HF väljer Mawell Picsara
    Grå pil07 april 2014
  • Grönland har nu infört Cambio COSMIC
    Grå pil07 april 2014
Se fler pressmeddelanden...