Presentationer om Sydkorea

Här har vi publicerat presentationer från några av talarna vid seminariet "Möjligheter för svenska företag att göra affärer i Sydkorea".


Seminariet utgör en del av det EU-finansierade projektet CB Health Access. Syftet med projektet är att stötta estniska, finska, svenska och lettiska företag inom framförallt e-hälsa och life science-företag att nå nya marknader. Från Sverige kommer vi att kunna erbjuda totalt 21 företag hjälp. De marknader som berörs är USA, Sydkorea, Indien och Uganda.


Seminariet om Sydkorea arrangerades i syfte att ge mer information om landet inför möjligheten att ansöka om att delta i en resa till Sydkorea. Ansökningstiden går ut den 31 mars 2016. Mer information om hur man ansöker hittar ni här.