Kansli


Anna Lefevre Skjöldebrand
vd
Telefon: 08-586 246 06 E-post: als (at) swedishmedtech.se


Petrus Laestadius
vice vd
Telefon: 08-586 246 14 E-post: petrus.laestadius (at) swedishmedtech.se


Pernilla Ring
vd-assistent/projektledare medlemskommunikation & event
Telefon: 08-586 246 03 E-post: pernilla.ring (at) swedishmedtech.se


Mia Engman Hyrén
informationsansvarig
Telefon: 08-586 246 05 E-post: meh (at) swedishmedtech.se Föräldrarledig.


Sofia Medin
chefsstrateg
Telefon: 08-586 246 08 E-post: sofia.medin (at) swedishmedtech.se


Henrik Moberg
strateg
Telefon: 08-586 246 16 E-post: henrik.moberg (at) swedishmedtech.se


Louise Reuterhagen
projektledare upphandling och hälsoekonomi
Telefon: 08-586 246 07 E-post: louise.reuterhagen (at) swedishmedtech.se


Jan Heidebrandt
utbildningsansvarig, projektledare
Telefon: 08-586 246 13 E-post: jan.heidebrandt (at) swedishmedtech.se


Julia Öhman
jurist
Telefon: 08-586 246 04 E-post: julia.ohman (at) swedishmedtech.se


Malin Hollmark
projektledare innovation & tillväxt
Telefon: 08-586 246 11 E-post: malin.hollmark (at) swedishmedtech.se


Kristina Svensson
kommunikation
E-post: kristina.svensson (at) swedishmedtech.se Arbetar deltid, vanligen måndagar.