Stomi

Sektorsgruppen stomi arbetar främst med att förbättra affärsvillkoren för företag med stomiprodukter i Sverige. Dessa produkter finns inom Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) och distribueras genom apoteken.

Då det är väldigt individuellt vilken stomiprodukt patienten behöver är det viktigt att fokus ligger på utbud och kvalitet, inte på priset. Ett system där priset går före kvaliteten och utbudet är dessutom oerhört innovationshämmande. Den grupp som missgynnas mest av ett sådant system är patienterna. För att undvika en sådan utveckling har sektorsgruppen byggt upp ett starkt nätverk med olika aktörer, både patientorganisationer och myndigheter, som har stor betydelse för utvecklingen.

Ordförande för gruppen är Andreas Normen, Coloplast
Kansliansvarig är Jan Heidebrandt