Anna Lefevre Skjöldebrand
VD

"Välkommen till Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik.
Vi samlar 200 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara världens mest attraktiva land för medicintekniska företag, vilka med värdeskapande innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg"

Nyheter

RSS
Malin Hollmark medverkar i Lifs podd om antibiotikaresistens

Tidigare i år gick Swedish Medtech samman med flera andra organisationer inom Life Science-branschen och bildade Svensk industriallians mot AMR. I Lifs podd om antibiotikaresistens berättar Malin tillsammans med representanter från Lif och SwedenBIO om planerna för alliansen och lösningar som finns inom Life Science-sektorn.

Nytt budskapsdokument om digitala lösningar i vård och omsorg

Swedish Medtechs sektorgrupp Digital Hälsa har tagit fram budskapsdokumentet ”Nationell styrning med internationellt fokus - för hälsa och konkurrenskraft”. Dokumentet lyfter bland annat behovet av nationell styrning; en nationell digital infrastruktur samt en anpassad lagstiftning som skapar förutsättningar för ökat nyttjande av hälsodata.

Swedish Medtech Summit

Den 27 oktober ägde årets Swedish Medtech Summit rum – i år med temat Hälso- och sjukvårdens digitalisering. Ta del av filmer och en sammanfattning av konferensen.

Se flera nyheter

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.