Upphandlingskonferensen

 TACK TILL ALLA SOM DELTOG!

Det var fullt hus på årets Upphandlingskonferensen 2018. Närmare 300 personer deltog på konferensen med temat Hållbara affärer. Vi vill ge en stor eloge till våra moderatorer för konferensen Lena Larsson, ordförande i LfU och Britt-Inger Bergkvist ordförande i Upphandlingskommittén Swedish Medtech. Men även till våra väldigt engagerade talare samt seminarie- och workshopledare som såg till att det 20-talet olika programpunkterna fungerade smidigt och blev så bra! Stort tack! 

Save the Date - Upphandlingskonferens går av stapeln i 25-26 mars 2020

Upphandlingskonferensen är ett samarbete mellan Landstingsnätverket för Upphandling (LfU), Nätverket för Materialkonsulenterna samt branschorganisationen Swedish Medtech.

Detta samarbete är unikt och skapar en uppskattad mötesplats för upphandlare, leverantörer och andra berörda parter, där dialog och kunskapsutbyte kan ske på ett informellt sätt. Konferensens två dagar är fyllda av föreläsningar, workshops och seminarier – en kombination som möjliggör kompetensutveckling inom upphandling av medicinteknik, inspiration till att prova nya tillvägagångssätt och ett utökat kontaktnät.

Frågor:
Har du frågor om konferensen går det bra att kontakta:
Louise Reuterhagen
Petrus Laestadius

Save the date: 25-26 mars 2020

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.