Regulatory Summit

Anmälan är öppen | Välj till höger om du vill boka för att delta på plats eller digitalt

2018 väckte vi liv i vår regulatoriska konferens och intresset för ämnet fortsätter att växa för varje år. Sedan dess är Regulatory Summit den årligen återkommande konferensen med fokus på det medicintekniska regelverket. Varmt välkomna på Regulatory Summit den 30 mars 2023!

UR PROGRAMMET 

INLEDANDE Det ser ut som att vi får nya deadlines för MDR – vad innebär det? Vilka faktorer påverkar tillgången på produkter för en patient?

UR MYNDIGHETENS PERSPEKTIV
Läkemedelsverket delger hur det nya förslaget påverkar deras verksamhet samt informerar mer kring sitt uppdrag ur beredskapsperspektiv. Myndigheten berättar även mer om sin tillsynsverksamhet samt analyser efter de genomförda enkäterna. Talare från Läkemedelsverket.

UR ANMÄLDA ORGANETS PERSPEKTIV
A notified body guiding us through common mistakes for manufacturer in the MDR-process.
Talare: Richard Holborow, Global Head of Clinical Compliance, BSI

UR INDUSTRINS PERSPEKTIV
Hur redo är företagen för MDR? Hur ser det ut för alla de företags om uppklassificeras?
Talare: Peter Löwendahl, ordförande i fokusgruppen Regulatory Affairs

Klinisk evidens
En uppföljning på förra konferensen mest uppskattare programpunkt.
Talare: Cecilia Emanuelsson, Qadvis

Utanför EU 
Överblick av andra marknader som UK och USA. 

SPANING 
Kommer produkter försvinna från marknaden? 
Talare: Peter Löwendahl, ordförande i fokusgruppen Regulatory Affairs och Petrus Laestadius, Swedish Medtech
AI & Machine Learning för MD/IVD

Talare: Cilla Lundevall, Qadvis

SPÅR Under del av dagen kommer vi dela upp oss i tre olika spår som du väljer vi anmälan.

Strategi
Praktiska verktyg
Distributörer
Spåret för er med rollen vd eller medlem i ledningsgrupp. Vi tittar bla.a. på hur man effektivt arbetar med det anmälda organet. Vi kommer titta på klinisk utvärdering från det långsiktiga och strategiska perspektivet.
Spåret för dig som önskar fokus på praktiska verktyg kring regelverket. Du får ta del av case med medlemmar kring bl.a. Market Authorization och UDI samt hur företag med gott resultat digitaliserat till QMS.
Spåret för er som är distributörer. Vi tittar bla på ert ansvar och de krav ni behöver uppfylla. Kan man vara både importör och distributör? Du får även insikt i hur samarbetet med tillverkaren kan se ut.


Vi som deltar på plats avslutar dagen med ett mingel!

Rund bild 2 reg summit_2021_280x280pxPRAKTISK INFORMATION

Regulatory Summit 2023 blir ett hybridevent. Fler detaljer kring programmet kommer.

DATUM 30 mars 2023
TIDER kl.ca 09:00 - 17
:00 med mingel efter
PLATS Hilton, Slussen eller via länk - du väljer själv

ARRANGÖRER Konferensen arrangeras av Swedish Medtech i samarbete med Läkemedelsverket som är en viktigt partner i programkommittén för Regulatory Summit och deltar ofta under flera programpunkter.

KONTAKT - Vad vill du veta mer om?
Du som har förslag på programpunkter eller talare uppmanas höra av dig till  Pernilla Andrée på mejl eller telefon 0765-38 46 17. 


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.