Regulatory Summit

Regulatory Summit and Device Strategies for Decision Makers and Specialists in the new MDR landscape


Den 21 maj närmar sig med stormsteg - du har väl inte missat att boka din plats?

Vi börjar med en gemensam förmiddag och efter lunch delar upp oss i två olika spår. Du väljer vilket spår du vill gå genom att anmäla dig till höger ->


PROGRAMMET FÖR DAGEN

Inledning: Har medtech-branschen något att dölja? 
Under 1 års tid grävde 620 journalister i 48 länder i vår bransch och satte den på löpsedlarna. Vad kom de fram till? Vad kan vi ta med oss från detta?
Talare: Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech

Nationellt författningsarbete för att anpassa svenskt rätt till EU-förordningarna. 
En översikt av den departementskrivelse som Socialdepartementet planerar publicera under våren.
Talare: Sara Rosenmüller, Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa och sjukvård, Regeringskansliet


Senaste nytt från MDCG 
Vi får en inblick i senaste informationen från MDCG, Medical Device Coordination Group och tittar på kommissionens rolling plan och ger insikt i prioriteringar samt roller och ansvar.
Talare: Helena Dzojic, Läkemedelsverket & ordförande i CAMD Executive Group (Competent Authorities for Medical Devices)

Ett år kvar - status från Läkemedelsverket gällande implementering av MDR
Vi får höra mer om EUDAMED – status samt prioriteringar samt roller & ansvar
Läkemedelsverket ger oss en inblick i hur de ser på tillsynsuppdraget. En genomgång av status i vägledningsarbete & vilka är prioriteringarna, på såväl nationell som internationell nivå.
Talare: Helena Dzojic, Johan Sällström, Ewa-Lena Hartman, Läkemedelsverket

Guideline för Mjukvara 
Vi får insikt i arbetet och planerna vad gäller vägledningar om mjukvara och klinisk utvärdering.
Talare: Mats Arthursson, utredare, inspektör, Läkemedelsverket

Year 3 of IVDR/MDR transition: the finish line in sight?

Vår talare leder det regulatoriska teamet på MedTech Europe vars syfte är att under den kommande femårsperioden stötta sina medlemmar med att implementera de nya regelverken. Han ger oss en update på läget och hur nära mållinjen vi är.
Talare: Oliver Bisazza, Director of Regulations & Industrial Policy, MedTech Europe 

Status for the Notified Bodies and MDR/IVDR
Resonemang kring situationen samt status
Talare: Dr. Alexey Shiryaev, Team-NB administrative committee member & Global Clinical Affairs Manager at DNV GL Presafe AS

Under delar av eftermiddagen delar upp oss i två olika spår:

  • Strategi – för VD och andra i beslutsfattande position. Vi belyser risker och tidplan för MDR samt och behovet av er kompetens med mera.
  • Specialist – för dig som är insatt i regelverket och gärna dyker ner i detaljer kring bl.a. klinisk utvärdering, status för olika MEDDEV-dokument och klassificeringsregler


CASE Best practices of MDR implementation
Talare: Dr. Joachim Wilke, Director Regulatory Intelligence, Medtronic

AVSLUTNING The Vision of Medtech
Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech & Oliver Bisazza, Medtech Europe avrundar dagen med visioner och tanker om framtiden.


PRAKTISK INFORMATION

Avgift: 3 950 kr för deltagare från medlemsföretag, 5 400 kr för ickemedlemmar (exkl. moms)

Fika och registrering från 08:15. Konferensen börjar 08:45 och slutar ca 16:30.

KONTAKT
Har du tankar eller funderingar kring konferensen, kontakta Pernilla Andrée på mejl eller telefon 08-586 246 17

ARRANGÖRER 
Konferensen arrangeras av Swedish Medtech i samarbete med Läkemedelsverket.


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.