MDD till MDR - de viktigaste förändringarna i det medicintekniska regelverket

Kursen ger en överblick över den nya medicintekniska förordningen MDR, med fokus på skillnaderna från MDD och hur du bäst förbereder för implementeringen.

Efter kursen har du kunskap om MDR samt en förståelse kring vad förändringarna innebär. Du blir väl förberedd för att kunna implementera dessa förändringar i dina företagsprocesser som är anpassade efter MDD (93/42/EEG) och AIMD (90/385/EEG).

Kursen blandar praktiska övningar och diskussioner med teoripass där vi bland annat går igenom:

  • Introduktion till Medical Device Regulation
  • Likheter och skillnader mellan MDR och MDD/AIMD
  • Vilka nya krav förväntas ställas på tillverkaren?
  • Vad kan ni som företag göra för att förbereda er inför förändringarna?


För dig som arbetar på ett medicintekniskt företag med Quality Assurance eller Regulatory Affairs.
Förkunskaper: för att bäst kunna tillgodogöra dig innehållet i denna kurs bör du ha kunskap om det tidigare regelverket inom medicinteknik (MDD/AIMD) då denna kurs utgår ifrån skillnaderna mellan MDD/AIMD och MDR.

Praktisk information
Boka kursen genom att välja datum till höger. Denna kurs är ett samarbete med PlantVision >>

Frågor: Pernilla Andrée, telefon 08 586 246 17 eller mejl.


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.