Kurser vid covid-19

Med anledning av den rådande situationen med covid-19 gör Swedish Medtech vissa förändringar kring vår kursverksamhet. 

Från och med 2020-03-16 erbjuder vi våra kursdeltagare att antingen delta i sal som planerat
(se förbehåll kring hälsotillstånd*) eller att istället delta via länk (zoom). Se varje kurs för vad som erbjuds. 

Skulle det allmänna läget förändras ytterligare kan vi komma att ändra vårt upplägg. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För vissa kurser kan vi komma att behöva flytta en kursanmälan till nästkommande datum. Vi kommer löpande att ta kontakt med alla kursdeltagare som berörs och informera om läget.

* Förutsatt att du inte varit i ett område med pågående smittspridning under de senaste 14 dagarna. Se Folkhälsomyndighetens reserekommendationer och avrådan för resor gällande covid-19 (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/reserekommendationer-fran-ud/). Har någon till dig närstående person kommit hem från dessa områden, eller om du träffat människor nyligen hemkomna från dessa områden gäller samma sak.

Kontakta pernilla.andree@swedishmedtech.se om du har frågor!

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.