Nyhet

Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik

Socialdepartementet har skickat ut en promemoria innehållande förslag för att anpassa svensk rätt till de två EU-förordningarna på det medicintekniska området - MDR och IVDR

Nominera till Medtech4Health Innovation Award 2020

Har ni implementerat innovativ medicinteknik i er dagliga verksamhet? Skapar det förbättring för patienterna, förbättrade arbetsmetoder eller liknande? Missa inte möjligheten att nominera till Medtech4Health Innovation Award 2020.

Samverkan stärker vårdens utveckling

Nya samverkansregler mellan hälso- och sjukvården och industrin har tecknats. De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2020

Regeringen har presenterat den nationella life science-strategin

Ministrarna Baylan, Hallengren och Ernkrans den 12 november gemensamt in till en pressträff för att presentera den nationella life science-strategin, som tagits fram av regeringen genom nationella samordnaren Jenni Nordborg.

Medtechpodden pratar värdebaserad vård

Lyssna till Hans Winberg, generalsekreterare för Leading Health Care och Anna Lefevre Skjöldebrand när de pratar värdebaserad vård i årets sista Medtechpodden – julspecial.

Medicinteknik i en föränderlig värld

I slutet av november bjöd Swedish Medtech in till årets höstmöte. Tema för dagen var ”Medicinteknik i en föränderlig värld”. Hur påverkas vi som bransch när vår omvärld rör på sig?

"Vi välkomnar diskussionen om upphandlingsstrategi"

Swedish Medtech skriver på Dagens Medicin debatt om vikten av att utforma en upphandlingsstrategi för den enskilda upphandlingen.

SKL byter namn till SKR

SKL har ändrat namn till Sveriges Kommuner och Regioner, med förkortningen SKR.

Sofia Medin till SKL

Vid årsskiftet slutar Sofia Medin på Swedish Medtech och börjar en ny tjänst som koordinator för det medicintekniska rådet på SKL.

En dag om infektionsprevention före, under och efter operation

Välbesökt seminariedag om hur vi tillsammans minskar vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens. Bakom arrangemanget stod Swedish Medtech, Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhus.

Athenapriset till forskning som hjälper för tidigt födda barn att andas

Athenapriset, som är Sveriges största pris för framstående klinisk forskning, går i år till en grupp forskare vid Östersunds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset. De har utvecklat en ny och skonsam teknik för att ge andningsstöd till nyfödda barn som inte klarar att andas på egen hand.

EUDAMED lanseras i maj 2022

EU-kommissionen har beslutat att flytta fram lanseringen av EUDAMED från mars 2020 till maj 2022

Medicintekniken och kampen mot mördarbakterierna

Nytt avsnitt av Medtechpodden. Anna Lefevre Skjöldebrand träffar infektionspreventionsgruppens ordförande Karin Hasselström för att prata medicinteknik, vårdrelaterade infektion och vikten av prevention.

Swedish Medtechs inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Vi har nu lämnat in vårt inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition, som är planerad att komma hösten 2020.

Regeringen stärker första linjens digitala vård

I ett pressmeddelande skriver regeringen att man vill utveckla och modernisera första linjens digitala vård. Besökare på 1177 Vårdguiden ska bland annat kunna beskriva sina symtom digitalt och lotsas fram till egenvårdsråd eller till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök.

Swedish Medtech välkomnar två nya medarbetare

Vi har glädjen att hälsa två nya medarbetare välkomna till Swedish Medtech. Sedan mitten av oktober arbetar Ia Magnusson och Magdalena Marklund på Swedish Medtechs kontor.

Dagens Medicin debatt: "Sjukvårdens tillgång till medicinteknik äventyras''

Idag skriver Swedish Medtech tillsammans med Sveriges läkarförbund på Dagens Medicin debatt om vår oro att varken EU eller Sverige är redo för övergången till den nya medicintekniska förordningen i maj 2020.

Den goda affären

Medtechpodden fortsätter på temat upphandling. Denna gång med fokus på den goda affären. Hur lätt är den att göra?

Företag behöver förbereda sig för en avtalslös Brexit

På grund av osäkerheten om utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU, uppmanar nu EU-Kommissionen alla företag att förbereda sig för en avtalslös Brexit.

Innovationskraft - en kraftsamling för innovation i Hälso- och sjukvård

Läs Lena Svendsens senaste blogginlägg om Innovationsmotorer. Nu senast om Uppsalas innovationsmotorprojekt och deras initiativ Innovationskraft.

Medicinteknik och upphandling

Nu är verksamheten i full gång efter sommaren och så även Medtechpodden. Denna gång pratar vi om upphandling och medicinteknik.

DN-debatt: "Regeringen måste genast lagstifta om en ny biobankslag"

Företrädare för Biobank Sverige, däribland Swedish Medtech, skriver på DN-debatt om behovet av en modernare biobankslag.

Branschen orolig för genomförande och beredskap inför det nya regelverket

Representanter för Europas medicintekniska företag skriver i ett öppet brev till EU kommissionen samt hälso- och näringsministrar runt om i Europa om oron kring genomförandet av förordningen om medicintekniska produkter.

Kommunikatör sökes för medicinteknik

Är du kommunikatör med samhällsintresse som söker en ny utmaning? Medtech4Health söker en kommunikatör som även kommer att arbeta med oss på Swedish Medtech.

Medtechpoddens Medtech Week Special

Nu finns två avsnitt ute av Medtechpoddens Medtech Week Special. Här kan du lyssna på avsnitten "One Year to New Reguation" och "Medtech in Sweden"

Vill du bli vår nya kollega?

Just nu söker Swedish Medtech en jurist till vårt kansli i centrala Stockholm. Är du samhällsintresserad med erfarenhet från arbete i kommun, region, myndighet eller intresseorganisation?

Medicinteknik och samverkansreglerna

Nu finns ett nytt avsnitt ute av Medtechpodden. I det här avsnittet samtalar Anna Lefevre Skjöldebrand med Julia Öhman och Jan Heidebrandt om hur vård och företag får samverka.

Jubileumskonferens med extra glans

Den 16 maj firade Swedish Medtech 50 år som branschorganisation. Dagen bjöd på ett spännande program och flera överraskningar. Stort tack till alla som var med och firade!

rPAP, vinnare av Medtech4Health Innovation Award 2019

Ett stort grattis till rPAP som stod som vinnare av Medtech4Health Innovation Award 2019 vid Swedish Medtechs årsmöteskonferens den 16 maj

Tydligare ansvar och regler för läkemedel och förbrukningsartiklar

Ta del av Swedish Medtechs remissvar för Slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel och förbrukningsartiklar.

Medicinteknik, vården och vikten av att samverka

Nytt avsnitt av Medtechpodden. Lyssna till när Anna Lefevre Skjöldebrand och Sofia Medin pratar om medicinteknik, vården och samverkan.

Innovationsmotorer: Evidensgenerering i samverkan

Följ arbetet inom Innovationsmotorerna på deras blogg. Läs Malin Hollmarks inlägg om Co-creationprojektet, evidensgenerering i samverkan.

Nominera till Athenapriset 2019

Står du bakom Sveriges bästa kliniska forskning? Då är det kanske du som är nästa års vinnare av Athenapriset - Sveriges största pris inom klinisk forskning.

Nytt avsnitt av Medtechpodden

I det här avsnittet lyssnar vi till när Anna Lefevre Skjöldebrand och Malin Hollmark pratar om vad medicinteknik är och vem är innovatören?

Swedish Medtech positiv till samverkansmodell för medicinteknik

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att rekommendera regionerna att ansluta sig till en samverkansmodell för medicinteknik

Sveapriset efterlyser de smarta idéerna för eHälsa

Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg. Har du någon lösning på hur vården och omsorgen kan bli bättre?

Nytt avsnitt av Medtechpodden ute

Nu lanserar vi ett nytt avsnitt av Medtechpodden. Denna gång får ni lyssna till när vår vd Anna Lefevre Skjöldebrand samtalar med Lena Svendsen om Innovationsmotorerna.

Anmälan till Granskningsnämnden lämnat utan åtgärd

En anmälan om överträdelse av Swedish Medtechs affärskod har inkommit och behandlats i Swedish Medtechs egenåtgärdssystem. Swedish Medtechs styrelse har efter granskningsnämndens rekommendation valt att lämna ärendet utan åtgärd.

Remissvar rörande långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Här hittar du Swedish Medtechs remissvar rörande "SOU 2018:36 Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser".

Remissvar rörande förslag till enklare upphandlingsregler

Ta del av Swedish Medtechs remissvar gällande "SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål".

Premiär för Medtechpodden

Nu lanserar vi pilotavsnittet av Medtechpodden. I år fyller Swedish Medtech 50 år som branschorganisation och det firar vi med en jubileumspodcast.

Nu skärper EU kraven för incidentrapporteringen för medicintekniska produkter

Det nya incidentrapporteringsformuläret innebär en gemensam terminologi och ett EU-gemensamt kodsystem för incidentrapportering för medicintekniska produkter inom hela EU, skriver Läkemedelsverket på sin hemsida.

Tydligare ansvar för läkemedel och förbrukningsartiklar

I syfte att förbättra möjligheterna att bedriva en modern hälso- och sjukvård har nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel och vissa medicintekniska produkter setts över. Slutbetänkandet är nu överlämnat.

Nytt år och nya möjligheter

Nu är 2019 igång och med det nya möjligheter till att gå en utbildning hos oss på Swedish Medtech. Här får du veta mer om vår och RFOPs certifieringsutbildning som riktar sig till produktspecialister vid operation.

God Jul och Gott Nytt År!

Vi på Swedish Medtech vill önska en God Jul och ett Gott Nytt År!

Så ska patienter få säkrare medicintekniska implantat

Swedish Medtech skriver på Dagens Medicin Debatt om medicintekniska implantat och branschens ansvarstagande och patientsäkerheten i förhållande till nuvarande och kommande regelverk.

Frågor om patientsäkerhet och branschens ansvarstagande

Den 25 november medverkade Swedish Medtech i SVTs Rapport och Agenda och fick frågor om branschens ansvarstagande, med särskilt fokus på implantat. Här kan ni ta del av våra frågor och svar.

Athenapriset 2018 till snabbare MR-undersökning

Med ett nytt sätt att göra MR-undersökning blir det möjligt att skapa en fullständig bild av hjärnan på bara en minut. Nu har innovationen EPIMix tilldelats Athenapriset – Sveriges största pris för klinisk forskning. Priset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor.

Handlingsplan för Life Science - för ett handlingskraftigare Sverige

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterade i maj en gemensam handlingsplan för Life Science. Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden som måste stärkas för att företagen ska kunna verka och utvecklas i Sverige.

Bilder från Swedish Medtechs höstmöte

I slutet av oktober samlades drygt 110 deltagare från medlemsföretag, vård och akademi för Swedish Medtechs höstmöteskonferens.

Nominera till Medtech4Health Innovation Award 2019

Nu är nomineringen öppen för Medtech4Health Innovation Award 2019. Priset för er som arbetar med att utveckla och implementera innovativ medtech i vården.

Medicinteknikdagarna är igång!

9-10 oktober arrangeras Medicinteknikdagarna i Umeå på temat "Digitalisering, forskning och innovation". Swedish Medtech är på plats, håll utkik i programmet!

Affärsutvecklingscheckar för förberedelser inför Brexit

Brexitcheckar är ett stöd för små företag som handlar med Storbritannien och som vill förbereda sig inför Brexit.

Ny lag ställer krav på e-faktura vid offentlig upphandling

Nu är det beslutat – under våren 2019 börjar en ny lag att gälla i Sverige. Lagen ställer krav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Fokus Hjälpmedel i Örebro

Den 24-25 oktober 2018 arrangeras Fokus Hjälpmedel på Conventum Arena i Örebro. Mötesplatsen för innovation och en förbättrad framtid för alla.

Uppsala blir Innovationsmotor!

Efter Västerbotten och Östergötland blir nu Uppsala den tredje regionen utsedd att vara Innovationsmotor.

Brist på anmälda organ oro för branschen

Swedish Medtech har i ett brev ställt till närings- och innovationsminister Mikael Damberg, socialminister Annika Strandhäll samt EU- och handelsminister Ann Linde, uttryckt vår oro över bristen på beredskap för de nya bestämmelserna för medicintekniska produkter och In vitrodiagnostik.

Medtech i Almedalen

Årets Almedalsvecka börjar gå mot sitt slut. Det har varit en intensiv vecka, fullmatad med aktiviteter runt medicinteknik och digitalisering.

Gemensam färdplan ska vässa Sverige som ledande life science-nation

Regeringens life science-kontor har tagit fram en färdplan för life science som ska ligga till grund för regeringens kommande strategi.

Delbetänkandet Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv överlämnat till socialministern

I fredags överlämnade regeringens särskilde utredare Göran Stiernstedt formellt sitt delbetänkande i utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08) till socialminister Annika Strandhäll.

Svensk sjukvård ska komma närmare

Idag överlämnades det andra delbetänkandet till utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård.

Ny biobanksguide lanserad

Biobank Sverige har tagit fram en guide som beskriver biobanker i Sverige och hur humanbiologiska prov kan användas i forskning och klinisk prövning.

Darja Isaksson blir ny generaldirektör för Vinnova

Regeringen har utsett Darja Isaksson till generaldirektör för Vinnova. Hon kommer närmast från rollen som konsult och digital strateg. Hon tillträder sin befattning den 20 augusti 2018.

Vården, politiken och medicintekniken

I mitten av maj arrangerades Swedish Medtechs stora årsmöteskonferens. Temat för i år var ”vården, politiken och medicintekniken” och mötet samlade närmare 160 deltagare från medlemsföretag, vårdorganisationer, politiken och akademin.

EASY Diabetes vinner Medtech4Health Innovation Award 2018

Årets vinnare av Medtech4Health Innovation Award 2018 korades vid Swedish Medtechs årsmöte. Vinnare är EASY Diabetes - ett AI-baserat beslutsstöd för bättre diabetesbehandling

Life Sciencebranschen - avgörande för Sverige!

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar i dag en gemensam handlingsplan för Life Science. Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden och presenterar 19 förslag på åtgärder.

Lär känna 2018 års finalister

Medtech4Health har presenterat årets tre finalister i Medtech4Health Innovation Award.

Läkares behov och attityder till kliniska beslutsstöd

Swedish Medtech och Sveriges läkarförbund har i ett gemensamt projekt undersökt läkares behov och inställning till kliniska beslutsstöd i vården.

Står du bakom Sveriges bästa kliniska forskning?

Då är det kanske du som är nästa års vinnare av Athenapriset - Sveriges största pris inom klinisk forskning.

Den svenska life science-industrins utveckling – statistik och analys

Ta del av Tillväxtanalys rapport om den svenska life science-industrins utveckling

Förslag till lagstiftning rörande HTA

Swedish Medtech har i dagarna lämnat remissvar på EU-kommissionens förslag till lagstiftning inom området Health Technology Assessment.

Region Östergötland blir innovationsmotor för e-hälsa

Satsningen sker inom ramen för projektet Innovationsmotorer, som initierats av Swedish Medtech med finansiering av Vinnovas strategiska innovationsprogram Medtech4Health.

Landstingen övertar det regionala utvecklingsansvaret

Regeringen har beslutat om ett förslag som innebär att alla landsting i Sverige kommer att ha det regionala utvecklingsansvaret från och med 1 januari 2019.

Remissvar rörande finansiering, subvention och prissättning

Swedish Medtech har lämnat in ett remissvar avseende delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt

Regeringen etablerar ett kontor för life science

Regeringen tar ett helhetsgrepp om life science, skriver de tre ministrarna Mikael Damberg, Helene Hellmark Knutsson och Annika Strandhäll på Dagens Medicins debattsida.

Nya tröskelvärden inom LOU

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya tröskelvärden för upphandling inom LOU. Tröskelvärdena revideras vartannat år av Europeiska kommissionen.

Regeringen och SKL överens på fyra viktiga vårdområden

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har idag godkänt fyra överenskommelser mellan regeringen och SKL på vårdområdet: Patientmiljarden, kortare köer i cancervården, kvalitetsregister och försäkringsmedicinska utredningar

Städa och lagerhåll rätt i vården för ökad patientsäkerhet

Två nya svenska standarder ska minska smittspridningen i vården genom att höja nivån på städning samt transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.