Läkares behov och attityder till kliniska beslutsstöd

Swedish Medtech och Sveriges läkarförbund har i ett gemensamt projekt undersökt läkares behov och inställning till kliniska beslutsstöd i vården. Mot denna bakgrund har Ipsos genomfört en kvalitativ undersökning med syfte att få en fördjupad kunskap. Undersökningen grundar sig på ett antal gruppintervjuer och djupintervjuer som hållits på ett flertal platser i Sverige. 

Vi vill nu bjuda in till ett seminarium där vi presenterar och diskuterar resultaten av undersökningen. Resultaten kommer sedan att kommenteras av bl a Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech och Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik.

PROGRAM

Inledning
Anna Lefevre Skjöldebrand,VD Swedish Medtech och Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik

Presentation av undersökningen
Maria Hedengren, Ipsos Healthcare

Paneldiskussion
Patrik Sundström, Programansvarig för eHälsa, SKL
Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech och Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik

MÅLGRUPP
Seminariet vänder sig till dig som har intresse av hur vårdens digitala miljö utvecklas. Med kliniska beslutsstöd avses digitala stöd som baserat på kunskapsstöd aktivt kan ge patientspecifika råd och rekommendationer kring prevention, prognos, diagnostik, behandling och uppföljning för läkare, annan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter.

Detta ingår i Innovationsmotorer, ett strategiskt projekt inom Medtech4Health.

PRAKTISK INFORMATION
Datum: 7 mars 2018
Tid: kl. 09:00-11:00, frukost med kaffe/te serveras från 8:30
Plats: City Life Sveavägen 63, Stockholm
Seminariet är kostnadsfritt, men om du anmält dig och uteblir utan att ha lämnat återbud faktureras 500 SEK exkl moms.
Kontakt: För frågor kontakta Joakim Skoog (SLF) eller Lena Svendsen (Swedish Medtech).

ANMÄL DIG HÄR >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.