Internetmedicin AB erbjuder medtechbolag en unik möjlighet att marknadsföra sina produkter och tjänster till Sveriges läkare, sjuksköterskor och sjukvårdspersonal inom 51 olika specialiteter. 

Med en användarandel på 97% bland landets läkare och över 50% av sjuksköterskorna fungerar plattformen som en direkt kommunikationskanal för att nå den viktiga målgruppen. 

Genom skräddarsydd och riktad kommunikation kan medtechföretag öka sin synlighet och auktoritet inom branschen. 

Samarbetet med Internetmedicin AB kan stärka medtechföretagens position inom hälso- och sjukvårdssektorn och öka deras påverkan.

Adress:
Kungsportsavenyen 21 411 36 Göteborg
Telefon: +46 (0)31 407 450