Swedish Medtechs utställningspris 2009

Swedish Medtechs utställningspris för bästa utställning 2009 går till "Röntgenveckan 2009", som arrangerades av Radiologiska kliniken, Medicinsk Diagnostik i Jönköping. Priset går till den utställning som utställarna själva anser stått för det bästa arrangemanget. Till grund ligger en utvärdering där utställarna fått svara på totalt nio frågor. I år slog man alla rekord, hela 93 procent bedömde "Röntgenveckan 2009" som "bra" eller "mycket bra" och samtliga nio parametrar kom över fyra på en femgradig skala.

 

Priset delades ut i Jönköping den 21 oktober 2010.

 

För frågor angående priset kontakta:

 

Mia Engman,

informationsansvarig, Swedish Medtech

 

Vinnare utställningspriset 2009

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.