Överenskommelsen om utveckling och finansiering av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg

Gemensamt pressmeddelande från den svenska Life Science-sektorns branschorganisationer SwedenBIO, Swedish Medtech och LIF


Överenskommelsen om utveckling och finansiering av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg:


Möjlighet till ökad forskning i Sverige, till nytta för patienter och sjukvården Stockholm

 

Överenskommelsen idag mellan kommuner, landsting och regioner och staten om Nationella Kvalitetsregister stöds av Sveriges branschföreningar inom Life Science-sektorn. Swedish Medtech, SwedenBIO och LIF – de forskande läkemedelsföretagen har i en särskild överenskommelse förbundit sig att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting vidareutveckla riktlinjer för samverkan mellan kvalitetsregistren och industrin.

 

– Sveriges kvalitetsregister är redan idag en unik resurs för svensk forskning och svensk sjukvård, säger Johan Järte, VD i SwedenBIO. Med dagens överenskommelse kan Sverige vidareutveckla och stärka registrens roll, till nytta både för svenska patienter och för den svenska sjukvården. För företagen i Life Science-sektorn är det av stor vikt att överenskommelsen nu ger klara och tydliga signaler hur industrin på ett för samhället bra sätt ska kunna ta del av registrens innehåll till förmån för framtida, nya produkter. Vår möjlighet till att få tillgång till avidentifierade data är säkerställd, vilket är en mycket bra signal för framtiden.

 

– Ökad forskning och innovation inom hälsoområdet i Sverige är en förutsättning för att den svenska sjukvården ska kunna fortsätta att vara av högsta klass, säger Anders Blanck, VD i LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Det är nu viktigt att arbetet fortsätter i hög takt, så att registrens roll för forskningen verkligen utvecklas till sin fulla potential. Det är bra för patienterna, för samhället - och för industrins möjligheter att bidra.

 

– Vi i den samlade Life Science-sektorn ställer oss gemensamt bakom detta, och det är i sig en stark signal, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, VD i Swedish Medtech. Forskningen inom sjukvårdsområdet är ibland trängd av sjukvårdens stora – och begripliga – fokus på produktion och tillgänglighet. Vi har nu en chans att stärka forskningen. Det är viktigt att andan i avtalet följs av alla parter, så att vi säkerställer att detta verkligen blir den möjlighet till förbättring och förstärkning av forskningen som vi alla vill ha och ser möjlighet till. Registerarbetet får inte användas som ett sätt att hindra och försena nya metoder och produkter – de ska och måste vara en drivande kraft för ständiga förbättringar.

 

Bakgrund:

Undertecknarna, den svenska Life Science-sektorns branschorganisationer, representerar företag inom medicinteknik, diagnostik, läkemedel och bioteknik, svenska såväl som utländska som är verksamma i Sverige. Våra medlemmar bedriver forskning och utveckling på sjukvårdens område.

 

Kontakt:

Johan Järte, VD SwedenBIO
Tel: 070-652 45 32

 

Press: Karina Eskilsson, SwedenBIO
Tel: 0704-20 33 74

 

Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech
Tel: 076-538 46 06

 

Press: Mia Engman Hyrén, Swedish Medtech
Tel: 076-538 46 05

 

Anders Blanck, VD i LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Tel: 070-215 43 07

 

Press: Jan Ström, LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Tel: 0708-74 34 78

 

 

 

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.