Expertmöte om upphandling av innovationer

Hur får vi in innovationer i vården? Den 1 februari samlades 30 experter från landsting, politik, akademi och industri för att diskutera de möjligheter och utmaningar vi står inför när det gäller innovationsupphandling och innovationsvänliga upphandlingar inom hälso- och sjukvården.

 

Expertmöte innovation1 feb 2011 webb

 

Målet med dagen var att tillsammans ringa in de problemområden man ser och lyfta fram konkreta exempel på vad som behöver göras. Tre samtalsledare hade bjudits in för att i olika pass leda diskussionen. Stig Nyman, landstingsråd i Stockholm; Ellen Heldahl Hausel, tidigare sekreterare för innovationsupphandlingsutredningen samt Anders Wennerberg, vice vd för branschorganisationen Swedish Medtech och med bakgrund som ordförande i landstingsnätverket för upphandling, delade alla med sig av sina erfarenheter och analyser kring hur man ska kunna få med innovationer i offentliga upphandlingar.


Det blev ett mycket givande möte där det framkom tydligt att alla parter vill arbeta med att skapa förutsättningar för att verkligen genomföra innovationsvänliga upphandlingar. Vinnova har avsatt 10 miljoner för att stödja denna typ av arbete och efterlyser nu projekt och verksamheter. Det framkom även en önskan om att genomföra utbildningar i ämnet. Dessa ska då genomföras i samverkan mellan  industrin, akademien och vården.

Dagen arrangerades inom ramen för projektet MedTech Sverige 2020, som drivs av Vinnova, Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH) samt branschorganisationen Swedish Medtech. 

 

 

Expertmöte Innovation 1 febr 2011 webben 2  

 

 

För frågor kontakta:

 

Anders Wennerberg, vice vd, Swedish Medtech
anders.wennerberg (at) swedishmedtech.se, tfn 08-586 246 09

 

Mia Engman, informationsansvarig, Swedish Medtech
mia.engman (at) swedishmedtech.se, tfn 08-586 246 05

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.