Hur mycket är en behandling värd - för patienten och för samhället?

Den 17 mars arrangerades det andra expertmötet av tre, inom ramen för projektet MedTech Sverige 2020. Temat för mötet var utvärdering av medicintekniska produkter och samlade experter från bland annat vården, industrin, myndigheter och riksdag.

 

Det finns idag en stor samstämmighet kring behovet att kunna utvärdera medicinsk teknik effektivt och snabbt. Detta för att ha möjlighet att ge en god vägledning kring vilka produkter, terapier eller metoder som är effektiva både vad gäller behandlingsresultat och samhällsekonomisk konsekvens. Man gör utvärderingar idag, men genomslaget av dessa är mycket varierande. Det framförs kritik mot metod och snabbheten i processen, vilket har gjort att inte alla ser positivt på formen för utvärderingarna. Hos många i både vården och den medicintekniska industrin finns en frustration kring att många upphandlingar styr mot lägsta pris, snarare än den produkt som ger lägst kostnad för vården. Upphandlingarna saknar ett samhällsperspektiv som inkluderar patientens livskvalitet och den totala kostnaden för alla olika aktörer i vårdkedjorna. Idag ser man sällan ens till den totala kostnaden i det enskilda landstinget.


Med detta som bakgrund träffades representanter från bland annat vården, industrin, myndigheter och riksdag för att diskutera frågan om utvärdering av medicinteknik och tankar kring att införa en behandlingsförmånsnämnd. Tre samtalsledare var inbjudna att leda diskussionerna; Nina Rehnqvist för SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering), Bo Lindblom från Socialstyrelsen samt Ulf Persson från IHE (Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi).

 

En slutsats från dagen var att många såg positivt på att införa en behandlingsförmånsnämnd som initialt hanterar vissa medicintekniska produkter. Det var en samstämmighet kring att man inte ska skapa en ny myndighet för detta utan istället ge uppdraget till en befintlig. Vidare diskuterade man möjligheterna att införa en värdebaserad prissättning på medicinteknik, idag har landstingen ett budgetsystem som styr mot lägsta pris istället för att titta på lägsta totalkostnad.


Diskussionerna kommer att fortsätta och sammanfattas vid den avslutande konferensen som hålls den 25 maj i Stockholm.

 

Projektet MedTech Sverige 2020 drivs av Vinnova, Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH) och branschorganisationen Swedish Medtech.

 

För mer information kontakta:

 

Mia Engman,

Informationsansvarig,

Swedish Medtech

Telefon: 08-586 246 05

mia.engman (at) swedishmedtech.se

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.