Athenapriset 2012 till Göteborgsforskare för metod som räddar för tidigt födda från att bli blinda

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, tilldelas i år professor Ann Hellström och hennes medarbetare vid ögonkliniken för barn, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Priset, som består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor, utdelas på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma torsdagen den 29 november. Prisutdelare är Ingvar Carlsson, tidigare statsminister.

 

Om pristagarna

Ann Hellström och hennes medarbetare har identifierat tillväxtfaktorn IGF-I som en viktig länk mellan för tidig födelse och kärlsjukdom i ögat. De har i visat att de barn som har låga nivåer av tillväxtfaktorn IGF-I i blodet, efter födelsen, är de som utvecklar den allvarliga formen av kärlsjuka i ögat som kan leda till blindhet, så kallad prematur retinopati (ROP).


Tidigare har metoderna för att diagnostisera synhotande ROP varit mycket omständliga och påfrestande för barnet. Göteborgsforskarna har utvecklat ett webbaserat screeningverktyg som är enkelt att använda, lättillgängligt och möjliggör för både ögonläkare och neonatologer att direkt se vilka barn som har risk för att utveckla synhotande ROP.


Nästa steg för Ann Hellström och forskargruppen är att kunna behandla barn med ROP med ett läkemedel som förhindrar blindhet. De första studierna är avslutade med lovande resultat.

 

Juryns motivering:

”Ett oförtröttligt, gediget och nyskapande forskningsarbete som möjliggör för sjukvården att upptäcka och behandla blindhet hos för tidigt födda barn. En förebild för translationell forskning där akademi, sjukvård och näringsliv samverkat med utgångspunkt från patienternas behov. Resultatet är en enkel, skonsam och lättillgänglig metod för diagnostik och förbättrad behandling av retinopati, som förhindrar ett livslångt och svårt handikapp hos en skör patientgrupp.”

 

Om Athenapriset:

Bakom Athenapriset står VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech och tidningen Dagens Medicin. Prisets syfte är att uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk forskning i Sverige. Juryns bedömningskriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet, samhällsnytta och samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

 

Om juryn:

Athenapristagarna har utsetts av en kunnig jury med en bred representation från vård, forskning och näringsliv. I

juryn ingår: Johanna Adami (ordförande), direktör, avdelning Hälsa, Vinnova, Håkan Billig, professor, ordförande Läkaresällskapets kommitté för klinisk forskning, Bertil Guve, föreståndare för Centrum för teknik i medicin och hälsa, Kungliga tekniska högskolan, Gunnar Olsson, forskningschef, Astra Zeneca, Jonas Rastad, blivande regiondirektör, Region Skåne, Nina Rehnqvist, professor, ordförande i Statens beredning för medicinsk utvärdering, Ewa Ställdal, vice vd, Bactiguard, samt Mikael Nestius, chefredaktör Dagens Medicin.

 

Kontaktpersoner:

Pristagaren Ann Hellström: 076-897 91 96
Johanna Adami, ordförande i juryn 070-569 72 87
Mikael Nestius, chefredaktör Dagens Medicin 070-2666377

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.