Sweden Life Science Investment Year 2013 - en gemensam satsning

Sjutton svenska life science organisationer gör gemensam sak och marknadsför Sweden Life Science Investment Year 2013. Ett år fyllt av exponering för partners och samarbeten inom områdena läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinsk teknik.

 

Med Sweden Life Science Investment Year 2013 vill organisationerna knyta samman branschens resurser till ett starkt Life Science Sverige med samverkan mellan akademi, industri och vård, kopplat till goda investeringsmöjligheter.

 

Under Sweden Life Science Investment Year 2013 genomförs ett större antal stora event i Sverige och de nordiska länderna, där huvudevenemanget är BioPartnering Future Europe då 2-3000 internationella investerare och partners beräknas besöka Stockholm och Norden.

Hitintills är följande möten inbokade:


• Biotech Umeå Investment Day, Stockholm, 31 jan
• Focus on Diagnostics and Biomarkers, 13-14 feb, Uppsala
• Health 2.0 Kista, 22-24 mars
• Bioequity, Stockholm, 22-23 maj
• SALSS (endast inbjudna) augusti
• Medtech Investment Day Nordic, Helsingfors, 2-3 september
• Park Annual, Göteborg, september
• Medicinteknikdagarna, oktober
• Biopartnering Future Europe, Stockholm, 13-15 oktober
• Kista ICT/SSCI, Connected, datum ej fastställt

 

Välkommen!

Biotech Umeå, Det Medicinska Malmö, Flemingsberg Science, GöteborgBIO, HealthCap, Innovativa Mindre Life Sciencebolag, Invest Sweden, Läkemedelsindustriföreningen, Medicon Valley Alliance, Stockholm Business Region, Stockholm Science City Foundation, Stockholm- Uppsala Life Science, SwedenBIO, Swedish American Life Science Summit, Swedish Medtech, SwedNanoTech och UppsalaBIO.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.