Swedish Medtech på Medicinteknikdagarna

Medicinteknikdagarna som arrangeras av MTF, Svensk förening för medicinsk teknik och fysik, ägde rum 4-6 oktober 2016 i Örebro. Swedish Medtech representerades av Sofia Medin och Malin Hollmark som under dagarna talade om både HTA och regelverket för medicinteknik.

Sofia Medin deltog i en paneldiskussion direkt efter att minister Helene Hellmark Knutsson, presenterat regeringens syn på utbildning och forskning. Sofia presenterade det HTA-projekt vi bedriver tillsammans med relevanta myndigheter. 

Medicinteknikdagarna 2016-7539

Panelen diskuterade hur vi ska få ett ordnat införande av ny medicinteknik i sjukvården till bästa nytta för patienten. Förutom Sofia deltog Karin Palm från Socialstyrelsen, Sofie Alverlind från SKL, Jan Liliemark från SBU, Malin Blixt från TLV och Håkan Geijer från CAMTÖ. 

Medicinteknikdagarna 2016-7603

Malin Hollmark höll också en presentation av HTA-projektet, inklusive den HTA-utbildning som planeras tillsammans med SBU, samt fanns på plats meden poster om det medicintekniska regelverket. 

Medicinteknikdagarna-59

Mingelbilder och referat från ett par session på Medicinteknikdagarna finns i en längre artikel hos Medtech4Health, skriven av Medtech4Healths kommunikatör som under hösten och våren vikarierar som informationsansvarig på Swedish Medtech.


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.