Veckans spaning: Petrus Laestadius om engagemanget på Fokus Hjälpmedel

Vartannat år arrangeras Fokus Hjälpmedel i Västerås. Mötet är ett samarrangemang mellan 7-Klövern, Swedish Medtech och tidningen Medtech Hjälpmedel. 12-13 oktober 2016 var det dags igen och alla gamla rekord slogs: 87 företag ställde ut och tog emot över 1600 besökare.

Ändå är det inte rekordsiffrorna jag tar med mig efter att ha tillbringat en hel dag på mässgolvet och i köer för att komma in på knökfulla föreläsningar och workshops. Nej, det jag kommer att minnas är det enorma engagemanget, allas brinnande vilja att göra ett bättre arbete, att utvecklas och få mer kunskap.

Hjälpmedelsområdet präglas inte av flärd, snarare det omvända. Men det som gör att det är en så spännande del av medicintekniken är det nära samarbetet företagen har med hjälpmedelscentraler, förskrivare och brukare. Överallt i Sverige arbetar varje dag representanter för de medicintekniska hjälpmedelsföretagen med att utbilda vårdpersonal, tillpassa sina produkter i samverkan med brukare och med att utveckla nya hjälpmedel utifrån brukarnas behov och personalens arbetssituation.

På Fokus Hjälpmedel fick alla som till vardags kämpar och sliter i det tysta, ägna två hela dagar åt att mötas, utbyta erfarenheter, lyssna på föredrag, delta i workshopar och titta på nya produkter. Det var riktigt roligt att vara med på.

Petrus Laestadius

Du har just läst första texten i vårt nya återkommande tema veckans spaning. 

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.