Veckans spaning: Sofia Medin rapporterar från konstruktivt samtal om vård i hemmet

I fredags 11 november genomfördes ett rundabordssamtal på temat vård i hemmet eller specialiserad egenvård med Swedish Medtech som värd. Beslutsfattare från vård och omsorg deltog liksom myndigheter, professionsföreträdare, patientföreträdare, forskare och företag.

Vår avgränsning för temat vård i hemmet/specialiserad egenvård är den vård som patienten själv kan utföra på distans eller med hjälp av någon annan t ex anhörig. Det kan handla om att genomföra sin dialys hemma under natten, monitorera sin ventilationsbehandling eller själv mäta sin koagulationsförmåga vid waranbehandling utan att behöva åka till en specialistmottagning (se exempel i bild nedan).

Under de månader som jag arbetat med att fördjupa mig i hur vård i hemmet kan se ut har jag samtalat med myndigheter, läkare, forskare och patienter. Hur kan patienten få Nära vård dvs vård där patienten kan må bäst som för flera kan vara i hemmet eller till och med på jobbet? Jag har lärt mig massor. Jag har insett att det kan fungera alldeles lysande i vissa delar av landet för en viss diagnos och inte fungera alls för en annan. Jag har fördjupat mig i regelverk som finns och insett att regelverk kan vara bra i grunden men tolkas olika av olika personer. Hur kan teknik, ny eller ibland länge beprövad teknik skapa möjligheter till förändring? Exemplen är glädjande nog många men inte permanenta. Motstånd kan säkert handla om okunskap, rädsla eller ovilja att förändra men kanske allra oftast enbart om tidsbrist.

Detta var frågor och tankar som jag ville samtala om med personer med egna erfarenheter av vård i hemmet, personer som också reflekterat kring hur patienter ska kunna vara mer aktiva i sin egen behandling. Jag ville även prata om detta med personer som har möjlighet att påverka och förändra.

Fredagens samtal visade att detta är ett ämne som engagerar många kanske särskilt eftersom alla kan relatera till anhörig med sjukdom eller hur man själv skulle vilja att det fungerar när man blir sjuk. Samtalet utvecklade sig mycket konstruktivt och alla ville bidra till att snabba på utvecklingen för att denna möjlighet ska kunna nå fler patienter/brukare i hela landet. Flera av deltagarna lyfte att det finns mycket som pekar på att såväl patienten som svensk hälso- och sjukvård har mycket att vinna på om vi lyckas få till detta på ett bra sätt.

Vi kommer nu sammanställa slutsatser från samtalet men jag kan redan nu berätta att gruppen enades om att arbetet bland annat ska gå vidare i en arbetsgrupp där flera av deltagarna ville ingå i. Det finns mycket att ta tag i och ett långsiktigt mål att varje landsting ska ha en plan för specialiserad egenvård/vård i hemmet som är inkluderat i ett vårdprogram känns nu lite närmare.

Håll utkik efter slutsatser från samtalet som kommer och följ vårt fortsatta arbete inom projektet Medicinteknik för Hälsa och Hållbarhet som vi kan genomföra tack vare stöd från Vinnova genom Medtech4Health, där detta arbete ingår.

Sofia Medin

Vård i hemmet

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.