Athenapriset 2016

Athenapriset till internetbehandling av hälsoångest och social fobi

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, tilldelas i år forskarna bakom utvecklingen av en internetbaserad behandling av social fobi och hälsoångest, eller hypokondri som det tidigare kallades. Priset, som består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor, utdelas måndagen den 28 november i Stockholm. Prisutdelare är Helene Hellmark-Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. 

Om pristagarna.

Forskningsarbetet har engagerat personer från Gustavsbergs vårdcentral, Psykiatri Sydväst, Karolinska institutet, Stockholms universitet och IT-företaget Chorus. De har samverkat i utvecklingen av en evidensbaserad, väl vetenskapligt dokumenterad behandling av social fobi och hälsoångest, två folksjukdomar som orsakar de drabbade stort lidande och samhället höga kostnader. Forskningsarbetet har letts av Erik Hedman, docent i klinisk psykologi vid Karolinska institutet och akademisk samordnare vid Gustavsbergs vårdcentral. Juryn framhåller att projektet är i sin helhet ett utmärkt exempel på hur innovation, ny teknik, klinisk forskning på hög vetenskaplig nivå och samverkan mellan engagerade aktörer kan bidra till att öka tillgängligheten och livskvaliteten för patienterna. - Internetbehandling har flera viktiga fördelar jämfört med sedvanlig behandling, fördelar som inte bara handlar om pengar eller att varje psykolog kan behandla fler patienter. Internetbehandling innebär att patienterna får en väldigt tydlig överblick av behandlingen och att all information som de behöver finns tillgänglig dygnets alla timmar. Detta skapar goda förutsättningar för att patienterna ska kunna arbeta med behandlingen på det sätt som passar dem. Internetbehandling är även ett utmärkt medium för att beforska olika komponenter i psykologisk behandling eftersom man som forskare har mycket god kontroll över det behandlingsinnehåll som patienten exponeras för, säger Erik Hedman. Resultatet av de utvärderingar av metoden som har gjort är mycket entydiga. I ett flertal randomiserade kontrollerade prövningar samt i storskalig undersökning inom ramen för reguljär vård har behandlingen visat sig ge mycket goda effekter. Totalt har över 1000 deltagare ingått i de kliniska studierna.

Om Athenapriset

Bakom Athenapriset står Vinnova och tidningen Dagens Medicin tillsammans med Forte, Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech och Vetenskapsrådet. Prisets syfte är att uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk forskning i Sverige. Juryns bedömningskriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet, samhällsnytta och samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

athenapriset 2016 pressbild

På bilden psykologen Erik Hedman och enhetschef Kerstin Ejby från Gustavsbergs vårdcentral. Läs mer i Dagens Medicins artikel Nät-KBT ger de flesta hjälp vid hypokondri


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.