Forsknings- och innovationspropositionen för 2017-2020 har kommit

Regeringen har nu presenterat sin forsknings- och innovationsproposition Kunskap i samverkan. Swedish Medtech ser positivt på att regeringen ökar anslagen till forskning och innovation. Vi välkomnar den fortsatta satsningen på strategiska innovationsområden, att man tidigt lyfter att universitet och högskolor måste bli bättre på att samverka med näringslivet, satsningar på klinisk forskning samt att man vill meritera mobilitet. 

Vi arbetar med att analysera texterna i propositionen och återkommer inom kort med kommentarer om vad propositionen kan betyda för våra medlemsföretag.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.