Medicinteknik berörs av ny utredning

Torsdagen den 17 november 2016 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ska genomföra en övergripande översyn av dagens system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. 

I det 32-sidiga direktivet framgår att utredningen även kommer att se över de förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna. Under senare år har en del landsting valt att lyfta ut vissa förbrukningsartiklar ur förmånerna och istället upphandla dessa i egen regi. Detta har påverkat logistiklösningar, haft momseffekter och väckt frågor om huruvida vården är jämlik över landet. 

- Vi välkomnar översynen och ser att det är positivt att direktivet tydligt pekat på att de medicintekniska produkter som ingår i förmånen är en viktig del, speciellt med tanke på att det funnits oklarheter vilka produkter som ska ligga i förmånen, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för Swedish Medtech. 

Utredaren Toivo Heinsoo ska delredovisa 1 november 2017 och slutredovisa senast 1 december 2018. 

Läs mer i detta pressmeddelande från regeringen.logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.