Veckans spaning: Malin Hollmark om olika typer av samverkan inom medicinteknikbranschen

Häromveckan var jag inbjudan till Vinnovas avdelning om hälsa för att prata om samverkan inom medicinteknikbranschen. Min ingång till ämnet är att jag de senaste två åren haft förmånen att ha en delad tjänst; jag har varit projektledare för innovation och tillväxt på Swedish Medtech och samtidigt haft en forskartjänst på avdelningen för industriell teknik på Uppsala Universitet. Jag har tagit medicinteknikbranschens frågeställningar in i de samhällsvetenskapliga teoriernas rymd, där bl.a. implementation science och improvement science hjälpt mig försöka bringa reda i varför upptag av medicintekniska innovationer i svensk vård och omsorg verkar så svårt. Det har varit en utmanande och rolig tid, som jag kommer ha mycket glädje och nytta av nu när jag börjar på heltid på Swedish Medtech. Fortfarande med innovation och tillväxtfrågorna i fokus.

Samverkan för att lösa ”lömska problem”

Ofta hörs hur samverkan krävs för att lösa så kallade ”wicked problems”, eller ”lömska problem” på svenska. Det vill säga, problem som är motståndskraftiga mot lösningar. Eller sådana problem där en dellösning inte löser, utan snarare förvärrar det stora problemet. Komplexa problem kräver komplexa lösningar som kräver komplexa, eller djupa, relationer (enligt den så kallade öppenhets- och tillitsspiralen, utvecklad av Anders Wendelheim. Modellen handlar om vilket relationsdjup som behövs i förhållande till en grupps uppgift och hur öppenhet och tillit är en avgörande del för uppgiften man ska göra). Samverkan kostar på och relationer hinner sällan fördjupas under en projektkick-off. 

Nya och etablerade företag har olika ingångar till vården

Under mötet hos Vinnova visade jag resultat från en studie där den etablerade medicintekniska industrin har just etablerade relationer med hälso- och sjukvården. De utvecklar och testar tillsammans. Nya företag på marknaden använder sig istället av innovationsaktörer, såsom testbäddar och innovationsslussar, för att komma i kontakt med vården och omsorgen. Anledningen kan kännas självklar – att relationer byggs över tid. Nya företag har ännu inte de relationer som är nödvändiga för utveckling och testning i samverkan. De behöver hjälp av innovationsaktörerna att etablera dessa. Här kommer dock huvudbryet: I en studie såg vi att innovationsaktörerna ur företagens synvinkel ibland verkar mer som portar mot än som slussar in i verksamheten. Kontakten med verksamheten försvåras, fördyras och kompliceras. Även om samverkan mellan företaget och innovationsaktören fungerar smärtfritt så byggs inte de viktiga relationerna till läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, o.s.v., och de lömska problemen förblir därmed olösta.

Nya vägar till samverkan

Å andra sidan, under ett fokusgruppsmöte på Swedish Medtechs kansli, lyfte en klok företagsledare frågan om det kanske istället är så att den etablerade industrin ännu inte insett fördelarna med att arbeta med innovationsaktörerna. Här är de unga företagen istället framme och hittar nya produktiva vägar till samverkan, medan den etablerade industrin kör i samma gamla hjulspår.

Det kan finnas många anledningar till att samverkan ibland fungerar och ibland inte. Vad gäller innovationsaktörer som facilitatorer för samverkan så agerar de antingen smörjmedel eller diffusionsspärrar för relationer. Med förhoppningen att de blir smörjmedel för att lösa de lömska problemen ger jag mig i kast med veckans arbete att verka för ökat upptag av innovationer i vård och omsorg…

Malin Hollmark

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.