7 ämnen från MedTech Forum i Bryssel

Den fjärde industriella revolutionen och vad den kan innebära för medicinteknikbranschen var temat för årets MedTech Forum i Bryssel. På plats var Petrus Laestadius, Anna Lefevre Skjöldebrand och Kristina Svensson. Här kommer sju diskussioner som vi fastnade särskilt för. Det är inte nödvändigtvis en session per punkt utan ibland är det en en sammanfattning av flera talare. Vid pennan Kristina. 

1) När datorerna tar över att ställa diagnoser från läkarna

Ett föredrag som vi alla tre fastnade för handlade om beslutsstödssystem och hur läkare i framtiden kommer att få genomföra datorers beslut. Föreläsaren var underhållande och lagom provocerande. 

Hans argument byggde på att datorer kan analysera miljontals hälsodata snabbare och bättre än den mänskliga hjärnan. Det handlar inte om att maskiner ska efterlikna människor utan att samlar in och analyserar data på ett helt annat sätt. Han citerade John Searle IBM-datorn ”Watson doesn't know it won ‘Jeapardy’.” Maskiner tänker inte som människor och det är fel att tänka att de försöker efterlikna. De kan samla och analysera data på ett helt annat sätt.

2) Nya affärsmodeller behövs

Flera talare var inne på frågan om hur man ska använda och kunna ta betalt för all denna information som samlas in. Ett av de sista föredragen jag hörde på handlade om nya affärsmodeller när företag går från att sälja en produkt, som en pacemaker, till att sälja en service (som jag inte exakt uppfattade vad den var). Det var inte helt lätt att som företag att ställa om men budskapet från föreläsaren är: vill ni sälja musik eller skivor. 

3) Design Thinking förändrar rollerna

Annas höjdpunkt från konferensen är tankarna hur teknologin kommer att utveckla vård och omsorg och hur rollerna förändras. Reaktionerna på detta, misstro och ifrågasättande, och frågan om var patienten finns i detta. Fredagsmorgonens session om design med fokus på varför var bra. Att vi behöver utveckla vården med fokus på varför tillsammans med dem som berörs, inklusive patienten!

MedTech Forum-13

4) Trovärdighet viktigt för företag

En talare som jag fastnade för var säkerhetsexperten som pratade om vikten av trovärdighet, att kunderna litar på företaget. Han pratade om att det aldrig går att skapa kassaskåpssäkra system. Vilken dag som helst i framtiden kan en hacker hitta ett litet kryphål och ta sig in i systemet. Han ansåg att det var fel väg att skapa fler kontrollinstanser. Han rekommenderade istället transparens och att företag satsar på att ha en handlingsplan för att hantera intrång istället. Det företag som erbjuder bra säkerhetstänkande har en konkurrensfördel menade han. 

5) Kirurgi via nätet 

Ett par talare berättade om möjligheterna att filma och strömma operationer direkt. En som ett sätt att vidareutbilda andra läkare och en som ett sätt att kunna diskutera med en kollega klockan tre på natten. 

6) Mellanhändernas uttåg?

Protester dök upp flera gånger under konferensen ur olika aspekter. Petrus fastnade särskilt för triatleten som gjort iron man med ett ben. Hon har samarbetat med protestillverkaren Össer för att utveckla produkter som fyller de behov hon har för ett fullgott liv. Hon amputerade benet som sjuåring och visade bilder på de proteser som hon haft genom åren. Produktutveckling har verkligen skett på detta område och det blir så tydligt att medicinteknik hjälper människor. 

7) Produktionen flyttar hem och blir lokal

Triatleten sa att hon hade gärna haft direktkontakt med tillverkarna utan mellanhänder. Det tyckte jag hängde ihop med ett föredrag om utvecklingen för tillverkningsindustrin. Talaren spådde att tillverkning flyttar hem igen då låglöneländer inte längre är låglöneländer. Framtidens fabrik är istället lokal och gör små serier i nära samarbete med användarna. Den tillverkar teknik som är osynlig och är lätt att använda utan långa instruktioner. 

Kristina Svensson 

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.