Digitalisering och hälsa - hur förena patientnytta och integritet?

Onsdag 7 december arrangerade Swedish Medtech tillsammans med Socialdepartementet, Innovationsrådet och Vinnova ett seminarium på temat hur man förenar patientnytta och integritet. Den digitala utvecklingen skapar allt fler vägar till nya behandlingsmetoder och i samband med detta behöver vi gemensamt diskutera hur vi kan kombinera integritet med nytta för patienter och samhället. På seminariet fick vi höra bland annat Darja Isaksson, OECD, Integritetsutredningen, Vårdanalys, Swedish Medtech, SKL och patientföreträdare mfl. Se seminariet här nedan eller i vår YouTube-kanal.
Programmet för dagen kan du läsa här.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.