Henrik Moberg ny strateg med digitalisering som huvudfokus

Henrik1

Från och med den 6 februari är Henrik Moberg ny strateg på Swedish Medtech. Henrik kommer närmast från Socialdepartementet där han arbetat som kansliråd med fokus på bl.a. frågor som rör digitalisering i hälso-och sjukvård. Han har under åren på Socialdepartementet haft ansvar för policyfrågor som rör e-hälsa, bl.a. den e-hälsovision som presenterades 2016 samt internationella åtaganden kopplat till såväl EU som Nordiska ministerrådet. Henrik var även med i arbetet med att inrätta E-hälsomyndigheten. Henrik ska främst arbeta med att stärka Swedish Medtechs arbete på digitaliseringsområdet.

Vi hälsar Henrik varmt välkommen!

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.