Remissvar om Elektroniska fakturor

Under 2014 beslutade Europarlamentet och rådet om ett nytt direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling (direktiv 2014/55/EU). Regleringen i direktivet innebär att det blir obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som kommer att tas fram enligt direktivet. I det svenska lagförslaget föreslås även att en bestämmelse införs som innebär att de fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats.

Swedish Medtech ser i grunden positivt på förslaget och det faktum att det sträcker sig längre än e-fakturadirektivet. Vi är eniga med utredningen gällande att en papperslös offentlig förvaltning uppnås på effektivast sätt om kravet på hantering av elektronisk faktura omfattar både myndigheter och leverantörer. På liknande sätt är Swedish Medtech övertygade om att enhetliga system är det som skapar både säkerhet och effektivitet för alla inblandade parter.

I ett par delar av framlagt förslag efterfrågar Swedish Medtech ytterligare analys.  

Vill du läsa mer? 
Här kan du ta del av promemorian från Finansdepartementet
Här hittar du Swedish Medtechs remissvar

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.