Remissvar om God och nära vård

Swedish Medtech har svarat på en remiss på ett delbetänkande gällande 'God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild'.

Utredningen i sin helhet syftar till att ge en särskild utredare uppdrag att stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.

Swedish Medtech har avgränsat remissvaret till de delar i betänkandet som rör styrande principer för vårdens organisering, slutenvård kan ges på annan plats än vårdinrättning, målbild för god och nära vård samt färdplanen för en samordnad omställning av svensk hälso- och sjukvård.

Vill du läsa mer?
Läs mer om delbetänkandet på regeringens hemsida >>
Ta del av Swedish Medtechs remissvar >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.