Fullt hus när Höstmötet bjöd på AI

Fullt hus när Höstmötet bjöd på AI

Den 26 oktober samlades 130 deltagare för Swedish Medtechs årliga höstmöte. Dagen bjöd på temat artificiell intelligens, AI,  där åhörarna fick ta del av den senaste forskningen och tankar kring hur AI kommer att förändra vården och även medtechföretagens förutsättningar. Frågan om hur patientdata kommer kunna användas av vård och industri och hur nya lösningar kan skapa större säkerhet för patient, vårdgivare och industri togs också upp i programmet.

På plats fanns både medlemsföretag och nätverkspartner tillsammans med företrädare för akademi, vård och politik.

Anna och åhörare

Swedish Medtechs vd Anna Lefevre Skjöldebrand inledde med att hälsa alla välkomna och informera om viktiga punkter på Swedish Medtechs agenda. Moderator för dagen var Swedish Medtechs vice vd Petrus Laestadius.

Max Gordon

Max Gordon och Petrus Laestadius

Max Gordon, ortopedspecialist och forskare vid Danderyds sjukhus pratade om AI inom ortopedisk bilddiagnostik. Han gav oss också en grundläggande rundvandring i begreppet AI och den tekniska utvecklingen.

Sebastiaan Meijer

Sebastiaan Meijer, professor i Health Care Logistics vid KTH pratade om AI och vårdens organisation, utmaningar och möjligheter. Han berörde bland annat trenden att mer av vården flyttar från sjukhusen till hemmen, men också att vårdorganisationen måste kunna tillgodogöra sig tekniken. 

Christian Guttmann

Christian Guttmann, Executive Founding Director vid Nordic Artificial Intelligence Institute och forskare på Karolinska institutet pratade på temat "Artifical Intelligence - a Major Disruptive Force in Medtech. Han visade på att allt fler länder arbetar med strategiskt med införandet av AI. Som exempel nämnde han att Tyskland har påbörjat ett arbete att skapa etiska riktlinjer för AI. Avslutningsvis fick auditoriet några goda råd i arbetet med AI: Learn, Participate, Create and Evangelize or take the lead.

Damon Tojjar

Sista talaren för dagen, Damon Tojjar, forskande läkare vid Diabetescentrum, Lunds universitet, pratade om hur man kan effektivisera diabetesvården med hjälp av artificiell intelligens. Han berättade bland annat om ett forskningsprojekt som inkluderade primärvård, akademi och patientorganisationer.

Anna Lefevre Skjöldebrand

Anna Lefevre Skjöldebrand avslutade och sammanfattade dagen. AI och digitaliseringen har redan gjort sitt intåg i vården, de erbjuder fantastiska möjligheter, men också nya frågeställningar och utmaningar. Det här är frågor vi kommer att arbeta vidare med!

Stort tack till alla talare och deltagare!


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.