Upphandling i praktiken 14 november 2017

Upphandling är mer än paragraferna i LOU

Under en dag går vi igenom upphandlingsprocessen ur en praktisk synvinkel – vad det är som händer och vad som är värt att tänka på både som leverantör och upphandlande myndighet. Ta chansen att höra hur upphandling kan leda till en god affär, samtidigt som man håller sig inom lagens ramar.

Under kursen fokuserar vi både på LOU och hur lagstiftningen tillämpas i praktiken. Andra ämnen som tas upp är sekretess, hälsoekonomi i upphandling, överprövning och aktuella rättsfall.

Kursen utfår ifrån de regler som börjar gälla 1 januari 2017. Grundstrukturen är den samma men innehållsmässigt finns det skillnader som är viktiga att känna till.

Kursprogram hittar du här >>

Praktisk information - FULLBOKAD KURS!

Avgift: 3.800 kr för deltagare från medlemsföretag,  5.200 kr  för ickemedlemmar (exkl. moms)

Frågor: Pernilla Andrée, telefon 08-586 246 17 eller mejl

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.