Nominera klinisk forskning till Athenapriset

Var finns den bästa kliniska forskningen i Sverige i dag? Berätta det för oss genom att föreslå din kandidat till Athenapriset, Sveriges största pris för klinisk forskning. 

Athenapriset har instiftats för att lyfta fram behovet av klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet som sker i samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Vinnaren får ett forskningsstipendium på 150 000 kronor. Athenapriset delas 2017 ut för tionde året. Du kan nominera fram till den 4 juni.

Exempel på projekt som kan belönas:

  • Utveckling och förbättring av diagnostik, behandling eller prevention.
  • Nya metoder, tekniker eller produkter som utvecklar vården.
  • Tjänster eller plattformar som ger patienter ökad tillgänglighet till vården, eller bidrar till ökad patientdelaktighet.

Ett krav för att komma ifråga för Athenapriset är att forskning och utveckling har skett i nära samverkan mellan vård, akademi och näringsliv.

Det behöver inte vara ett stort etablerat företag som är engagerat. Tvärtom, flera av de tidigare årens Athenaprisvinnare är forskare som startat sina egna företag när de sett att det kan finnas en marknad för deras upptäckter. Många universitet och landsting har i dag egna innovationsföretag för att hjälpa sina forskare.

Fjolårets vinnare Erik Hedman, docent och psykolog vid Gustavsbergs vårdcentral utanför Stockholm, fick tillsammans med sina forskarkollegor priset för behandlingen av patienter med social fobi och hälsoångest med hjälp av nätbaserad kognitiv beteendeterapi.

– Det betydde mycket att få priset, det var ett viktigt erkännande för hela vår konstellation av aktörer som samverkar, säger han.

Nu ägnar Erik Hedman sig åt att skriva anslagsansökningar för att forska vidare om internetbaserad behandling av olika typer av problem - förutom hälsoångest även depression och stress, atopiskt eksem och fibromyalgi. Prissumman på 150 000 kronor kommer sannolikt att gå till primärvårdsforskning.

– Det är väldigt roligt att ha fått möjlighet att göra något man annars inte skulle ha möjlighet till, säger han

För mer information om Athenapriset, kontakta Maja Florin, projektledare. maja.florin [at] dagensmedicin.se 070-691 24 39.

Athenapriset 2017 arrangeras av Vinnova och Dagens Medicin. Priset stöttas även av Forte, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vetenskapsrådet.

Fram till den 4 juni kan du föreslå pristagare till Sveriges största pris till klinisk forskning.

Klicka här för att komma till till nomineringsformuläret.  

Pristagaren utses av en jury med företrädare från akademi, sjukvård och näringsliv.

I juryn för priset ingår företrädare för akademi, sjukvård och näringsliv. Årets juryledamöter är Jenni Nordborg, avdelningschef för Hälsa, Vinnova (juryordförande), Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, Nina Rehnqvist, ordförande, SBU och initiativtagare till Athenapriset, Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet, Peter Allebeck, vetenskaplig sekreterare, Forte, Christina Herder, vd Modus Therapeutics, Eva Dahl, medicinsk direktör, Abbvie, Markku Asola, medicinsk direktör, Baxter, Mats Ulfendahl, ordförande i Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation samt Bertil Guve, chef, Centrum för teknik i medicin och hälsa, KTH.

Bilden över texten visar forskningsminister Helene Hellmark Knutsson som delade ut Athenapriset 2016 till forskarna bakom projektet Internetbehandling av social fobi och hälsoångest. Från vänster: Kersti Ejeby, Helene Hellmark Knutsson, Nils Lindefors, Erik Hedman , Mats Blennow, Casper Winsnes och Martin Ingvar. Foto: Pax Engström Nyström.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.