Swedish Medtech startar ny fokusgrupp – Sustainable Affairs

I slutet av september startar vi upp en ny fokusgrupp med inriktning på hållbarhetsfrågor. Gruppen, som får namnet Sustainable Affairs, är tänkt att täcka ett brett område som rymmer allt från ekonomiska till sociala- och miljöaspekter. Tanken är att gruppen ska bli en tydlig och relevant dialogpartner till vården, upphandlande myndigheter och andra viktiga myndigheter och organisationer. Inom hållbarhetsområdet sker en snabb utveckling både på leverantörssidan och i landstingen, vilket kräver ökad kunskap och medvetenhet om möjligheter och risker.

I och med detta upphör fokusgruppen Environmental Affairs och blir istället en del av den nya gruppen.

Vill ni veta mer är ni varmt välkomna att kontakta Louise Reuterhagen eller Jan Heidebrandt på Swedish Medtech.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.