Bilder från Swedish Medtechs höstmöte

Den 25 oktober samlades drygt 110 deltagare från medlemsföretag, vård och akademi för Swedish Medtechs höstmöteskonferens. Under dagen tog vi bland annat upp implementeringen av det nya medicintekniska regelverket, det europeiska samarbetet inom HTA (Health Technology Assessment samt SKL och deras arbete med samordnat införande. Hur påverkas industrin och hur förbereder man sig på bästa sätt.

Magnus Lindholm_höstmöte 2018

Swedish Medtechs ordförande Magnus Lindholm hälsade alla deltagare välkomna.

Petrus_Merlin Rietschel_Helena Dzojic_Höstmötet 2018

Helena Dzojic, enhetschef, Enheten för Medicinteknik, Läkemedelsverket och Merlin Rietschel, Senior Manager Regulations and Industrial Policy, Medtech Europe, pratade om det nya medicintekniska regelverket. Här i samtal med dagens moderator Petrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech.

Niklas Hedberg_Sophie Werkö_Höstmötet 2018

Niklas Hedberg, chefsfarmaceut på TLV och ordförande i EUnet HTAsExecutive Board och
Sophie Werkö, internationell samordnare på SBU och ordförande i INAHTA pratade om Health Technology Assessment - är det en gemensam fråga för Europa? Vilka är SBUs och TLVs roller i frågan och hur ser myndigheterna på ett EU-samarbete?

Sophie Alverlind_Gunilla Thörnwall Bergendahl_Höstmötet 2018

Sofie Alverlind, koordinator NT-rådet, SKL och Gunilla Thörnwall Bergendahl, projektledare samordnat införande av medicinteknik, SKL lyfte samordnat införande för medicinteknik och hur processen ser ut framåt.

Carola Lemne_Höstmötet 2018

Carola Lemne avslutade programmet med att ge sin reflektion över hur industrin påverkas av det politiska landskapet.

Avslutningsvis vill vi tacka alla talare och deltagare som var med under dagen!

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.