Athenapriset 2018 till snabbare MR-undersökning

PRESSMEDDELANDE 2018-11-20

Foto: Pax Engström Nyström

Med ett nytt sätt att göra MR-undersökning blir det möjligt att skapa en fullständig bild av hjärnan på bara en minut. Nu har innovationen EPIMix tilldelats Athenapriset – Sveriges största pris för klinisk forskning. Priset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor.

Athenapriset 2018

Stefan Skare, docent och MR-fysiker vid Karolinska institutet och prisutdelaren Sara Riggare

Athenapriset 2018_2

Tim Sprenger, MR-fysiker, GE Healthcare, Anna Falk Delgado, specialistläkare i radiologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stefan Skare, docent och MR-fysiker vid Karolinska institutet

Magnetkameraundersökning (MR) är en metod för att upptäcka till exempel blödning, vätska och tumörer i kroppen. Eftersom den i motsats till röntgen inte bygger på strålning är den mindre riskfylld för den som behöver upprepade undersökningar. Men MR-undersökning är också tidskrävande eftersom den innebär att ta hundratals bilder i olika grupper vid ett tillfälle. MR kräver särskild utrustning och specialutbildad personal. För patienten är det också viktigt att ligga helt stilla i apparatens tunnel under tiden för undersökningen, något som kan vara mycket svårt för barn eller personer med klaustrofobi.

Årets pristagare har koncentrerat sig på en av de bildtagningsmetoder (Echo Planar Imaging) som ingår bland de många olika vid MR-scanning. Forskarna har utvecklat ett nytt sätt att programmera mjukvaran som styr MR-kameran för att ta bilder med betydligt högre hastighet och samtidigt med tillräcklig kvalitet för att kunna ställa diagnos.

Undersökningen går alltså snabbare och är dessutom mindre känslig för om patienten rör sig. Små barn, som ofta sövs vid MR idag, kan då slippa narkos, som i sig är riskfyllt. Kortare undersökningar kan också innebära ökad tillgänglighet till undersökningen, då vården kan undersöka fler på samma tid.

Motivering, Athenapriset 2018:

EPIMix: En fullständig MR-undersökning av hjärnan på en minut 

"Ett nyskapande sätt att bättre utnyttja MR-teknikens möjligheter, väsentligt korta tiden för undersökning och därmed göra den tillgänglig för fler. Dessutom kan patientens upplevelse bli mindre obekväm, vilket är särskilt viktigt för barn. En viktig insats för att förändra och förbättra vårdens arbetssätt med mindre riskfylld teknik och effektivt nyttja samhällets resurser genom gedigen samverkan och vetenskaplig ansats." 

Om Athenapriset:

Bakom Athenapriset står Vinnova och Dagens Medicin tillsammans med Forte, Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech och Vetenskapsrådet. Prisets syfte är att uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk forskning i Sverige.
Juryns bedömningskriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet, samhällsnytta och samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Årets jury består av: Jenni Nordborg, (ordförande), avdelningschef Hälsa, Vinnova, Peter Allebeck, huvudsekreterare, Forte, Markku Asola, medical director vid Baxter, Eva Dahl, medicinsk direktör Abbvie, Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare medicin och hälsa, Vetenskapsrådet, Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, Nina Rehnqvist, grundare av Athenapriset, Kristina Willgård, VD på AddLife, Ola Winqvist, vice ordförande i SLS forskningsdelegation, Susanna Eklund, handläggare läkemedel och klinisk forskning, Sveriges Kommuner och Landsting

Priset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor. I år delas priset ut av Sara Riggare, spetspatient, vid Vinnvårds konferens i Stockholm den 20 november.

Kontakt:
Stefan Skare, pristagare, MR-fysiker och forskare
stefan.skare@neuroradkarolinska.se
070-8887371

Maria Lindkvist, projektledare Athenapriset:
maria.lindkvist@dagensmedicin.se
070-550 16 14

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.