Handlingsplan för Life Science - för ett handlingskraftigare Sverige

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterade i maj en gemensam handlingsplan för Life Science. Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden som måste stärkas för att företagen ska kunna verka och utvecklas i Sverige.

Det handlar om:
•    forskning och utveckling,
•    introduktion av innovativa behandlingsmetoder och
•    att Sverige väljs som förstahandsval vid investeringar och etableringar.

Åtgärderna är framtagna av de tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO. Tillsammans representerar vi den samlade svenska life science-sektorn från de minsta entreprenörerna till de stora globala företagen inom bioteknik, medicinteknik och läkemedel.

Handlingsplan2018_192x170

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.