Nya tröskelvärden inom LOU

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya tröskelvärden för upphandling inom LOU. Tröskelvärdena revideras vartannat år av Europeiska kommissionen.

De nya värdena att förhålla sig till är:

Inom LOU  
 Varor och tjänster
Statliga myndigheter
  1 365 782 kr
Övriga upphandlande myndigheter (bla. landsting och kommuner)  
  2 096 097 kr
Direktupphandlingsgräns  
  586 907 kr


För mer information se Upphandlingsmyndighetens hemsida >>


 
logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.