Förslag till lagstiftning rörande HTA

EU-kommissionen presenterade i slutet av januari ett förslag till lagstiftning inom området Health Technology Assessment, HTA. Regeringen har i ett remissförfarande bett berörda aktörer om deras synpunkter på förslaget inför kommande EU-förhandlingar.

Här finns Swedish Medtechs synpunkter på förslaget.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.