Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister 22-23 mars 2018

Välkommen till en unik certifieringskurs riktad till dig som leverantör av medicinteknik och som i din roll deltar på operationssal och operationsavdelningar.

När du som medicinteknisk produktspecialist arbetar i anslutning till operationsverksamhet på sjukhus intar du en speciell roll och det finns en hel del lagar och regler som du behöver känna till.

Under kursen får du övergripande kunskap om regler och praxis för medicinteknikbranschen och mer specifikt de lagar och regler som påverkar dig i ditt arbete. Fokus ligger på frågor som rör säkerhet, infektionskontroll, kvalitet och patientintegritet, men du får även kunskap kring centrala ämnen som upphandling och samverkan. Efter kursen har du en större inblick i såväl skrivna som oskrivna regler som gäller när du deltar i sjukhusens operations- och labverksamhet (tex interventionslab, PCI-lab, hybrid-lab eller dylikt).

Certifieringskurs OPsal HuddingeCertifieringskurs OPsal Huddinge 2


Kursen avslutas med ett test som består av en praktisk och en teoretisk del. Med godkänt prov erhåller du ett intyg och en badge som visar att du är certifierad produktspecialist. Den här typen av certifiering är redan vanligt förekommande i andra länder och allt fler verksamheter inom svensk sjukvård återkopplar att de ser stort värde i att ha certifierade produktspecialister i sina operationssalar.  Den här personcertifieringen är med andra ord värdefull både för dig och personalen på sjukhusen. 

Kursprogrammet hittar du här >>

Certifieringskurs OPsal Huddinge Praktisk prov Förberedelser Certifieringskurs OPsal Huddinge Teoreidel beskuren 2300x1507


Kursen är utvecklad och drivs i samarbete mellan Riksföreningen för operationssjukvård (RFOP) och Swedish Medtech. Under andra dagen träffar ni även operationssjuksköterskor från bl.a.Huddinge sjukhus. Alla föreläsarna är specialiserade och arbetar till vardags inom sina respektive undervisningsområden. 

Praktisk information

Avgift: 6 950 kr för deltagare från medlemsföretag, 9 200 kr för ickemedlemmar (exkl. moms)

Plats: Dag ett i kurslokal centralt i Stockholm och dag två på Operationsavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Frågor: Kontakta Pernilla Andrée på telefon 08-586 246 17 eller mejl. 

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursdag debiteras fullt pris.

För att boka en kurs/event via kortbetalning, klicka på en av knapparna nedan.

Betala med kort (ej medlem) Betala med kort (medlem)

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.