Landstingen övertar det regionala utvecklingsansvaret

Regeringen har beslutat om ett förslag som innebär att alla landsting i Sverige kommer att ha det regionala utvecklingsansvaret från och med 1 januari 2019. Beslutet innebär att landsting och regionförbund slås ihop och ansvaret för regional utveckling läggs till landstingets uppgifter.
Genom förslaget överförs det regionala utvecklingsansvaret till landstingen från länsstyrelsen i Stockholms län och från så kallade samverkansorgan i Kalmar, Blekinge, Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län. Övriga landsting har sedan tidigare övertagit det regionala utvecklingsansvaret.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Läs mer på regeringens hemsida

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.