Region Östergötland blir innovationsmotor för e-hälsa

Region Östergötland har beviljats Vinnovamedel för att bli en ”innovationsmotor” inom e-hälsa. Satsningen sker inom ramen för projektet Innovationsmotorer, som initierats av Swedish Medtech med finansiering av Vinnovas strategiska innovationsprogram Medtech4Health. Region Östergötland finansieras med 4,4 miljoner kronor fördelat på tre år. Projektet ska identifiera, implementera och sprida goda idéer kring hur e-hälsa kan användas för nya och innovativa arbetsprocesser för gruppen multisjuka äldre.

Läs mer >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.