Läkares behov och attityder till kliniska beslutsstöd

Swedish Medtech och Sveriges läkarförbund har i ett gemensamt projekt undersökt läkares behov och inställning till kliniska beslutsstöd i vården. Mot denna bakgrund har Ipsos genomfört en kvalitativ undersökning med syfte att få en fördjupad kunskap. Undersökningen grundar sig på ett antal gruppintervjuer och djupintervjuer som hållits på ett flertal platser i Sverige. Swedish Medtech och Sveriges läkarförbund bjöd i början av mars in till ett seminarium och denna rapport redovisar erfarenheterna från både intervjuer och seminariet. 

Ladda ner rapporten >>


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.